Standardy etyczne

Wytyczne naszej kultury pracy zobowiązują naszych pracowników, aby działali w sposób etyczny, postępowali właściwie i reagowali na wszelkie niepokojące ich kwestie natury etycznej. Takich samych standardów zachowania oczekujemy od naszych dostawców.

GSK Poland - Odpowiedzialność - Standardy etyczne

Ze wszech miar wspieramy naszych pracowników we właściwym postępowaniu.

Jesteśmy zobowiązani do odpowiedzialnego działania i oczekujemy, aby każdy, kto pracuje u nas lub w naszym imieniu, postępował we właściwy sposób i zgodnie z naszym Kodeksem postępowania.

Nowe osoby, które do nas dołączają są zobowiązane ukończyć program szkoleniowy Praca w GSK, który określa nasze oczekiwania wobec pracowników. Przechodzą one również dodatkowe szkolenie dotyczące zapobieganiu przekupstwu i korupcji (ABAC). Pomaga im to identyfikować i ograniczać wszelkie potencjalne ryzyka związane z tym obszarem – zwłaszcza w relacjach z osobami trzecimi, a także pozwala rozpoznawać konflikty interesów, zgłaszać je i zarządzać nimi. Nasi pracownicy przechodzą także obowiązkowe coroczne szkolenie z zakresu właściwego postępowania, które podkreśla nasz brak tolerancji dla molestowania w jakiejkolwiek formie oraz zawiera wskazówki dotyczące możliwego wsparcia.

Każda osoba pracująca z nami lub w naszym otoczeniu może zgłosić wątpliwości lub porozmawiać z niezależną stroną trzecią za pośrednictwem naszych infolinii ds. integralności, bez obaw, że zostanie narażona na działania odwetowe. Wszystkie wątpliwości traktujemy bardzo poważnie i analizujemy każde zgłoszenie, aby sprawdzić czy należy przeprowadzić formalne dochodzenie. Jeśli dochodzenie wykaże, że pracownik naruszył nasze zasady, zostaną wobec niego podjęte odpowiednie działania.