Współpraca z organizacjami pacjenckimi

Współpracujemy z organizacjami pacjenckimi, które wspierają pacjentów w walce z chorobą poprzez przekazywanie rzetelnych informacji dotyczących schorzenia oraz możliwych opcji terapeutycznych, a także prowadzą programy edukacyjne
i tworzą grupy wsparcia, będące miejscem spotkań,
dyskusji i wymiany doświadczeń.

GSK Współpraca z organizacjami pacjentów

Zrozumienie potrzeb pacjentów i problemów, z jakimi borykają się w życiu codziennym, ma dla nas kluczowe znaczenie. Naszym celem jest udzielanie im wsparcia oraz promocja konstruktywnej debaty wśród wszystkich zainteresowanych problematyką ochrony zdrowia. Współdziałamy razem, aby ułatwić pacjentom dostęp do opieki i najskuteczniejszych metod leczenia.

Angażując się we współpracę z organizacjami pacjenckimi dbamy o wysokie standardy etyczne oraz pełną przejrzystość działań. Poziom finansowania przez nas organizacji pacjenckich nie może przekraczać 25 proc. ich rocznych przychodów. Jednocześnie my ze swojej strony nie możemy wywierać na te organizacje nadmiernego wpływu, ani promować tam naszych produktów.

Poniżej przedstawiamy szczegóły naszej współpracy z organizacjami pacjenckimi.