Kontakt

Jesteśmy globalną firmą farmaceutyczną

której celem jest łączenie nauki, technologii i umiejętności, aby razem pokonywać choroby.

Zobacz więcej

Skontaktuj się z nami

ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa

tel. +48 22 576 90 00

ul. Grunwaldzkiej 189, 60-322 Poznań

tel. +48 61 818 6707

ul. Pastelowa 2 , 60-198 Poznań

tel. +48 61 658 9401

Informujemy, że serwis internetowy www.pl.gsk.com w żadnym wypadku nie został stworzony w celu udzielania porad ani konsultacji medycznych. Nie jesteśmy prawnie upoważnieni do świadczenia jakichkolwiek porad lub konsultacji medycznych.

We wszelkich sprawach mogących mieć związek ze stanem zdrowia prosimy kontaktować się z lekarzem prowadzącym lub z lekarzem, który przepisał lek. W sytuacjach naglących należy zgłosić się do ośrodka pełniącego całodobowy dyżur medyczny lub wezwać pogotowie ratunkowe.

W przypadku pytań medycznych dotyczących produktów firmy GSK prosimy o kontakt na adres mailowy: plmedinfo@gsk.com lub pod numerem telefonu (22) 576 90 00.

Aby zgłosić zdarzenie niepożądane, prosimy zapoznać się informacjami na stronie Zgłoś działanie niepożądane.

Wszystkich pracowników ochrony zdrowia zachęcamy do odwiedzenia naszego portalu GSKPro.

Naszych partnerów handlowych zapraszamy do odwiedzenia strony gsk24.pl.

Na stronie tej dostępne są aktualne informacje dotyczące naszej oferty handlowej dla aptek oraz zakładów opieki zdrowotnej, a także warunki współpracy z dostawcami towarów i usług.

zachęcamy do odwiedzenia strony Media lub do bezpośredniego kontaktu z naszym zespołem ds. komunikacji na adresem e-mail: pl.media@gsk.com.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w celu obsługi zapytań medycznych, reklamacji produktowych lub zgłoszenia zdarzenia niepożądanego zostały przedstawione na stronie polityce prywatności.

Nasze infolinie ds. zgłaszania nieprawidłowości GSK Speak up działają na całym świecie i umożliwiają zgłaszanie przypadków podejrzenia naruszenia obowiązków prawnych lub regulacyjnych, oszustw finansowych lub jakichkolwiek innych podejrzeń naruszenia Kodeksu GSK i polityk firmy.