Nasze zasady, kodeksy i standardy

Postępowanie etyczne ma dla nas fundamentalne znaczenie. Działamy odpowiedzialnie wobec wszystkich naszych interesariuszy zgodnie z rygorystycznymi zasadami i procedurami.

GSK Nasze zasady, kodeksy i standardy

Poznaj nasze standardy etyczne

Informacje prawne