Innowacyjność

Zyskać przewagę nad chorobami

Innowacje stanowią klucz do realizacji naszego celu – którym jest łączenie nauki, technologii i umiejętności, aby razem pokonywać choroby.

Nasze podejście do R&D

Nigdy wcześniej w historii świata nauka i technologia nie były ze sobą tak ściśle powiązane i nie tworzyły tak potężnej siły napędzającej rozwój. Dziś ‒ dzięki genomice oraz technologii bazującej na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym (AI/ML) ‒ jesteśmy w stanie identyfikować nieosiągalne dotąd cele terapeutyczne. Możemy również korzystać z dotychczas niedostępnych narzędzi, aby projektować nowe szczepionki i produkty lecznicze, które będą stanowić skuteczną odpowiedź terapeutyczną na pierwotną przyczynę choroby.
GSK Tony Wood

Tony Wood

Chief Scientific Officer

Łączymy wiedzę z obszaru genetyki i genomiki oraz korzystamy z osiągnięć technologii wykorzystujących sztuczną inteligencję, dzięki czemu mamy pełniejszy wgląd w mechanizmy powstawania chorób i możemy celniej przewidywać wynik leczenia.

Wierzymy, że połączenie danych i technologii jest kluczem do przełomowych odkryć medycznych, które będą miały rewolucyjny wpływ na kształtowanie nowych sposobów zapobiegania i leczenia nawet najtrudniejszych chorób, takich jak schorzenia neurologiczne i nowotwory.

  • Nasze inwestycje w badania i rozwój w 2021 r. wyniosły:

    5,3 mld £
  • Nasz doświadczony zespół badawczo-rozwojowy liczy:

    15 tys. osób

Leki w fazie rozwoju

Jako globalny lider w branży biofarmaceutycznej prężnie inwestujemy w badania i rozwój potencjalnych szczepionek i leków specjalistycznych, które pomogą nam pokonywać choroby.

Produkty w opracowaniu

PRODUKTY
60+
potencjalnych nowych leków i szczepionek w opracowaniu
KIERUNEK
>70%
tych produktów jest stosowanych w leczeniu chorób układu odpornościowego
FAZA III
2x
wzrost liczby cząsteczek w III fazie badań klinicznych w ciągu ostatnich 5 lat

GSK Poland - Innowacje

Nasze obszary

Aby zyskać przewagę nad chorobami koncentrujemy swoje wysiłki na opracowywaniu szczepionek i leków wykorzystywanych w czterech obszarach terapeutycznych: choroby zakaźne, HIV, onkologia i immunologia.
Pozostajemy również otwarci na nowe możliwości w innych dziedzinach medycyny, w których osiągnięcia naukowe zbiegają się z naszą strategią.

Nasze obszary terapeutyczne

GSK Poland  - Produkty A - Z

Wsparcie technologiczne
w pokonywaniu chorób

Jesteśmy liderem innowacyjnych rozwiązań naukowych
i technologicznych w obszarze zdrowia. Opracowujemy nowoczesne strategie terapeutyczne w odpowiedzi na liczne niezaspokojone potrzeby zdrowotne. Zaawansowane technologie, takie jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe czy genomika funkcjonalna stanowią podstawę naszej działalności badawczo-rozwojowej. Ponadto, wykorzystywanie przez nas zróżnicowanych technologii platformowych w procesie opracowywania szczepionek,
w tym adiuwantów i technologii mRNA, stwarza obiecujący
potencjał w zakresie opracowywania kolejnych generacji
szczepionek i produktów leczniczych.

Nasza technologia

GSK Poland - Innowacje

Badania kliniczne w Polsce

Prowadzimy badania kliniczne w różnych obszarach terapeutycznych we współpracy z licznymi ośrodkami
i badaczami na terenie całego kraju. Dzięki badaniom klinicznym możemy ocenić skuteczność i bezpieczeństwo naszych leków. Badania kliniczne stanowią fundament współczesnej medycyny, są warunkiem dostępu pacjentów
do nowoczesnych terapii i znacząco wpływają na poszerzenie wiedzy i kompetencji lekarzy.

Badania kliniczne w Polsce

GSK Poland  - Wellbeing

Lokalizacje naszych ośrodków R&D

Nasze wiodące ośrodki badawczo-rozwojowe, zlokalizowane w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Belgii i we Włoszech, mają kluczowe znaczenie w procesie opracowywania skutecznych rozwiązań w walce z chorobami. Nasz londyński ośrodek wykorzystuje informacje biomedyczne, zaawansowane technologie bazujące na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym (AI/ML) oraz platformy obliczeniowe, dzięki czemu dysponujemy znacznie szerszym wglądem
w dane genetyczne i kliniczne.

W obszarze R&D GSK pracuje ponad 15 tys. pracowników.