Badania kliniczne

Prowadzimy badania kliniczne w różnych obszarach terapeutycznych, współpracując z ośrodkami i badaczami
na terenie całego kraju.

GSK Poland - Innowacje - Badania kliniczne

Waga i znaczenie badań klinicznych

Dzięki badaniom klinicznym możemy ocenić skuteczność i bezpieczeństwo naszych leków. Badania kliniczne stanowią fundament współczesnej medycyny, są warunkiem dostępu pacjentów do nowoczesnych terapii i wpływają znacząco na poszerzenie wiedzy i kompetencji lekarzy.

Badania kliniczne w Polsce

Badania kliniczne w Polsce realizujemy poprzez lokalny Dział Badań Klinicznych w ramach R&D Hub. Rocznie prowadzimy kilkadziesiąt badań w kilkuset ośrodkach klinicznych z udziałem kilku tysięcy pacjentów.
W ostatnich latach najwięcej badań dotyczyło chorób nowotworowych, takich jak rak płuca, rak piersi, szpiczak mnogi,
a także nowych szczepionek przeciwko RSV i meningokokom.

GSK Poland - Innowacje - Badania kliniczne

Korzyści związane z udziałem w badaniach klinicznych

Korzyści dla pacjentów

Przykładowe korzyści dla pacjentów:

 • Zdobycie rzetelnej, obiektywnej i łatwej do zrozumienia wiedzy na temat innowacyjnych terapii i zasad prowadzenia badań klinicznych.
 • Możliwość bezpłatnego skorzystania z najnowocześniejszych terapii.
 • Dostęp do opieki medycznej o podwyższonym standardzie, m.in. dodatkowa diagnostyka, szybsza reakcja na ewentualne pogorszenie się stanu zdrowia.
 • Szansa na przedłużenie życia w przypadku choroby terminalnej.
 • Możliwość bezpłatnego skorzystania z badań przesiewowych i identyfikacji markerów, które często pozwalają na wczesne – jeszcze
  w procesie kwalifikacji ‒ rozpoznanie innych poważnych schorzeń.

Korzyści dla badaczy

Przykładowe korzyści dla badaczy:

 • Zdobycie specjalistycznej wiedzy i nowych doświadczeń w danym obszarze terapeutycznym.
 • Dostęp do nowych terapii oraz zwiększone możliwości wykorzystania nowoczesnej techniki medycznej (np. metod diagnostycznych).
 • Możliwość współpracy z innymi specjalistami i badaczami.
 • Dostęp do dodatkowych materiałów edukacyjnych i szkoleń.

Korzyści dla pozostałych uczestników rynku

Przykładowe korzyści dla pozostałych uczestników rynku:

 • Postęp wiedzy medycznej w zakresie skuteczności i bezpieczeństwa farmakoterapii.
 • Dodatkowe źródło finansowania szpitali i placówek medycznych.
 • Poprawa jakości opieki medycznej, standaryzacja procedur, zwiększenie liczby szkoleń i certyfikacji dla personelu medycznego, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach.
 • Tworzenie nowych standardów leczenia, bazujących na bezpieczniejszych i skuteczniejszych produktach leczniczych.
 • Przedstawienie wyników badań i wymiana wiedzy podczas konferencji naukowych.