Dostępność

GSK ma obowiązek dopilnować, aby treść strony internetowej była stale dostępna dla jak najszerszego grona użytkowników, niezależnie od ich umiejętności.

Naszym zdaniem strona ta spełnia lub przekracza wymogi poziomu A określone w wytycznych dotyczących Inicjatywy Dostępności Konsorcjum World Wide Web (WCAG WAI) 2.0.

Rozmiar tekstu                                              

Możesz zmieniać rozmiar tekstu, korzystając z odpowiedniej opcji w Twojej wyszukiwarce. W większości przeglądarek opcja ta jest dostępna w zakładce Widok --> Rozmiar tekstu lub po przyciśnięciu Ctrl + lub Ctrl - na klawiaturze.

Alternatywny tekst do obrazów

Wszystkie stosowne obrazy otrzymały tekst alternatywny.

Elementy nagłówka

W nagłówkach wykorzystano elementy HTML, które odzwierciedlają strukturę strony, ułatwiając obsługę technologii pomocniczych umożliwiających nawigację od nagłówka do nagłówka.

Tekst linków

Wszystkie hiperłącza powinny być sformułowane tak, aby tworzyły logiczną całość w kontekście. Powinny być także zapisane w innym stylu tekstowym niż tekst główny.

Niezależność od JavaScript

W przypadku użycia skryptu Java lub innych skryptów do celów nawigacyjnych lub funkcjonalnych udostępniono także alternatywny mechanizm, możliwy do wykorzystania przez przeglądarki, które nie współpracują z tymi skryptami.

Kontrast kolorów

Sprawdziliśmy kolorystykę tekstu i tła, aby zapewnić ich dostateczny kontrast, a także zapobiec odnoszeniu informacji wyłącznie za pomocą kolorów.

Arkusze stylu

Wykorzystaliśmy kaskadowe arkusze stylu (CSS) do kontrolowania prezentacji stron, a także odpowiednio ustrukturyzowane makiety treści. Dostęp i wgląd do informacji na stronie jest możliwy nawet jeżeli arkusze stylu nie są obsługiwane lub zostały wyłączone.

Pliki PDF

W wielu przypadkach na stronie udostępniliśmy wersję HTML plików w formacie PDF, jeśli jednak chciałbyś korzystać z czytnika ekranowego, dowiedz się więcej na stronie naszego centrum Adobe Accessibility Resource Center.