Skip to Content Skip to Search

Dostępność

GSK ma obowiązek dopilnować, aby treść strony internetowej była stale dostępna dla jak najszerszego grona użytkowników, niezależnie od ich umiejętności.

Naszym zdaniem strona ta spełnia lub przekracza wymogi poziomu A określone w wytycznych dotyczących Inicjatywy Dostępności Konsorcjum World Wide Web (WCAG WAI) 2.0.

Rozmiar tekstu                                              

Możesz zmieniać rozmiar tekstu, korzystając z odpowiedniej opcji w Twojej wyszukiwarce. W większości przeglądarek opcja ta jest dostępna w zakładce Widok --> Rozmiar tekstu lub po przyciśnięciu Ctrl + lub Ctrl - na klawiaturze.

Alternatywny tekst do obrazów

Wszystkie stosowne obrazy otrzymały tekst alternatywny.

Elementy nagłówka

W nagłówkach wykorzystano elementy HTML, które odzwierciedlają strukturę strony, ułatwiając obsługę technologii pomocniczych umożliwiających nawigację od nagłówka do nagłówka.

Tekst linków

Wszystkie hiperłącza powinny być sformułowane tak, aby tworzyły logiczną całość w kontekście. Powinny być także zapisane w innym stylu tekstowym niż tekst główny.

Niezależność od JavaScript

W przypadku użycia skryptu Java lub innych skryptów do celów nawigacyjnych lub funkcjonalnych udostępniono także alternatywny mechanizm, możliwy do wykorzystania przez przeglądarki, które nie współpracują z tymi skryptami.

Kontrast kolorów

Sprawdziliśmy kolorystykę tekstu i tła, aby zapewnić ich dostateczny kontrast, a także zapobiec odnoszeniu informacji wyłącznie za pomocą kolorów.

Arkusze stylu

Wykorzystaliśmy kaskadowe arkusze stylu (CSS) do kontrolowania prezentacji stron, a także odpowiednio ustrukturyzowane makiety treści. Dostęp i wgląd do informacji na stronie jest możliwy nawet jeżeli arkusze stylu nie są obsługiwane lub zostały wyłączone.

Pliki PDF

W wielu przypadkach na stronie udostępniliśmy wersję HTML plików w formacie PDF, jeśli jednak chciałbyś korzystać z czytnika ekranowego, dowiedz się więcej na stronie naszego centrum Adobe Accessibility Resource Center.