Darowizny i granty

Dokładamy wszelkich starań, aby wspierać finansowo te organizacje, których działalność ‒ jest naszym zdaniem najbardziej zbliżona do naszego celu ‒ łączenia nauki, technologii i umiejętności, aby razem pokonywać choroby.

Przekazujemy darowizny na cele humanitarne, w tym darowizny produktów leczniczych i szczepionek na rzecz
organizacji pacjenckich. Udzielamy granty, wspierające program Niezależna Edukacja Medyczna.
Nie przyznajemy darowizn osobom prywatnym.

Wystąpienie o przyznanie darowizny lub grantu.

Osoby ubiegające się o wsparcie finansowe winny wypełnić pisemnie odpowiedni wniosek.
O przyznaniu darowizny lub grantu decyduje Komitet ds. Darowizn.

Wniosek o przyznanie darowizny

Wniosek o przyznanie grantu w ramach Niezależnej Edukacji Medycznej

Wniosek powinien:

  • zawierać cel i uzasadnienie;
  • zawierać nazwę i adres jednostki wnioskującej;
  • być podpisany przez osobę (lub osoby) uprawnioną do reprezentacji jednostki wnioskującej;
  • być kierowany do  Komitetu ds. Darowizn na adres: Rzymowskiego 53, 02-697 w Warszawie (oryginał).
    Wniosek można wysłać równolegle drogą elektroniczną (skan) na adres pl.darowizny@gsk.com.

Zasady wnioskowania o darowizny i przekazywania darowizn przez firmę GSK

Wszystkie przekazywane przez nas darowizny i granty spełniają wymogi polskiego prawa, są zgodne z globalnymi procedurami naszej organizacji oraz wytycznymi WHO. W celu rozpatrywania wniosków o darowizny i przekazywania
przez nas darowizn powołano do życia Komitet ds. Darowizn, który zajmuje się oceną wniosków i podejmuje decyzje
o przyznawaniu darowizn.