GSK w Polsce

Jesteśmy jedną z wiodących firm biofarmaceutycznych w Polsce pod względem wartości sprzedaży oraz liczby sprzedawanych opakowań. Stale wprowadzamy na rynek nowe produkty, dostarczając polskim pacjentom innowacyjne rozwiązania terapeutyczne.

Od ponad dwóch dekad inwestujemy w zwiększenie naszej obecności w Polsce. Obecnie Polska należy do najszybciej rozwijających się lokalizacji naszej firmy na świecie i jest uznawana za kraj o strategicznym znaczeniu w naszej globalnej sieci.

Prowadzimy tu prace badawczo-rozwojowe nad nowymi lekami i szczepionkami. Koordynujemy działania edukacyjne dla pacjentów i ściśle współpracujemy ze środowiskiem medycznym.

Nasz polski oddział należy do najbardziej innowacyjnych firm działających w Polsce i ma istotne znaczenie dla rozwoju krajowej branży farmaceutycznej oraz całej polskiej gospodarki.

Pobierz raport (PDF, 3,1 MB)

Download report (PDF 3,1 MB)

GSK w Polsce

Globalne centra kompetencji

Naszą obecność w Polsce wzmocniliśmy poprzez otwarcie światowej klasy centrum kompetencji ‒ GSK Poland Global Hub. Zajmuje się ono działalnością badawczo-rozwojową i pełni szereg funkcji wsparcia biznesowego, obejmuje centrum finansowe, technologiczne, zakupowe, HR i globalny łańcuch dostaw. Wszystkie centra kompetencyjne, które umiejscowione są w Poznaniu i Warszawie, świadczą wysokospecjalistyczne usługi dla oddziałów firmy na całym świecie.

To największe centrum technologiczne w naszej strukturze i jednocześnie najliczniejszy zespół w ramach GSK Poland Global Hub. Nasze międzynarodowe zespoły zapewniają wsparcie technologiczne dla wszystkich lokalizacji firmy na świecie i na każdym etapie naszej działalności ‒ od pracy nad nowym lekiem lub szczepionką, poprzez wsparcie systemów produkcyjnych ‒ aż po procesy sprzedażowe.

Polskie centrum R&D odgrywa coraz większą rolę w biofarmaceutycznych pracach badawczo-rozwojowych prowadzonych na całym świecie. Jesteśmy zaangażowani w globalne procesy rozwojowe większości aktualnie badanych potencjalnych cząsteczek i szczepionek. Nasze zespoły odpowiadają m.in. za koordynację badań klinicznych, procesy rejestracji nowych leków, nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii oraz za proces naukowej weryfikacji danych z badań klinicznych.

To jedno z trzech finansowych centrów w naszej globalnej sieci, które zarządza procesami finansowymi, takimi jak controlling, planowanie i prognozowanie oraz procesy rachunkowe. Obecnie wspieramy pracę ponad 30 rynków w Europie i w innych lokalizacjach na całym świecie.

To pierwszy międzynarodowy zespół ds. zakupów w naszej strukturze. Koordynujemy procesy zakupowe na rzecz wszystkich naszych jednostek biznesowych na całym świecie, we wszystkich obszarach działalności. Wspieramy m.in. badania i rozwój, produkcję, marketing
i sprzedaż.

W ramach działania centrum obsługi pracowników świadczymy usługi kadrowo-płacowe dla 50 tys. pracowników zatrudnionych na
24 rynkach Europy i Bliskiego Wschodu. Odpowiadamy za kompleksową obsługę pracowników, zarządzanie danymi, płacami i benefitami. Ponadto, wspieramy też procesy dotyczące zatrudnienia, zmiany miejsca pracy, rozwoju i szkoleń, relacji z pracownikami i employer brandingu.

Zarządzamy operacjami w globalnym łańcuchu dostaw (Global Supply Chain). Pełnimy również rolę centrum doskonałości, koordynującego wdrażanie i rozwój wielu procesów w takich obszarach, jak obsługa klienta, zapewnienie jakości, pakowanie, zaopatrzenie, planowanie.

GSK w Polsce

Wytwarzanie produktów leczniczych

W Polsce powstaje ok. 80 rodzajów naszych produktów leczniczych, które obecnie wytwarzane są w fabryce należącej do firmy Delpharm. Są to leki stosowane
w leczeniu HIV, chorób układu oddechowego i moczowo-płciowego, schorzeń
o podłożu autoimmunologicznym i zapalnym, chorób dermatologicznych, neurologicznych i układu sercowo-naczyniowego. Produkowane w Polsce produkty lecznicze trafiają do pacjentów w Polsce i w 130 krajach na całym świecie.

Struktura prawna w Polsce

Nasza struktura prawna w Polsce składa się z trzech spółek – GSK Commercial sp. z o.o., która zajmuje się marketingiem produktów dostępnych na receptę i badaniami klinicznymi, GSK Services sp. z o.o., która zajmuje się dostarczaniem leków
na rynek krajowy i zarządza GSK Poland Hub oraz GSK PSC Poland sp. z o.o., która koordynuje szereg procesów w globalnym łańcuchu dostaw.


przy ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226852, NIP 526-28-33-229.

Wysokość kapitału zakładowego: 39 538 000,00 PLN.

Powrót do góry

przy ul. Grunwaldzkiej 189, 60-322 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000231231, NIP 779-22-54-227, nr rejestrowy, o którym mowa w art. 63 ustawy o odpadach: 000123753.
Wysokość kapitału zakładowego: 258 050 000,00 PLN.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2020 (PDF, 107 KB)2021 (PDF, 109 KB) i 2022 (PDF, 109 KB)

Powrót do góry

przy ul. Grunwaldzkiej 189, 60-322 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000916841, NIP 7792529581.

Wysokość kapitału zakładowego: 816 005 000,00 PLN.

Powrót do góry