Skip to Content Skip to Search
Responsibility hero_Richard Dumam
Richard Dumam

Odpowiedzialność

Naszym celem jest pomaganie ludziom osiągać więcej, czuć się lepiej i żyć dłużej.

Misją GSK jest podnoszenie jakości życia ludzi, by mogli osiągać więcej, czuć się lepiej i żyć dłużej. Podstawowym warunkiem powodzenia naszej misji jest zaufanie, którego zdobycie zależy od tego, czy firma prowadzi swoją działalność w odpowiedzialny sposób. Aby zrealizować naszą misję, przyjęliśmy 13 zobowiązań w trzech głównych obszarach.

Naszym celem jest pomaganie ludziom osiągać więcej, czuć się lepiej i żyć dłużej.

Wykorzystując naszą

wiedzę naukową i technologię do zaspokajania potrzeb zdrowotnych

Dbając o

dostępność i przystępność cenową naszych produktów

Będąc

nowoczesnym pracodawcą

Działając w sposób odpowiedzialny

Raportowanie o wynikach

Podsumowanie informacji na temat postępów w realizacji przyjętych zobowiązań można znaleźć tutaj (1,17MB, PDF). Szczegółowe omówienie wyników zamieściliśmy w naszym raporcie rocznym.

Zrównoważony rozwój

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG) przedstawiają wizję wyeliminowania ubóstwa, głodu, nierówności
i zapewnienia ochrony zasobów naturalnych Ziemi do 2030 r. Realizacja tych ambitnych celów wymaga nowego, innowacyjnego podejścia do zaangażowania i współpracy sektora prywatnego, rządów i społeczeństwa obywatelskiego.

Jako globalna firma z sektora ochrony zdrowia ukierunkowana na postęp wiedzy naukowej, możemy wnieść największy wkład w realizację Celu 3: Dobre zdrowie i jakość życia. Dzięki skali i rodzajowi naszej działalności, możemy także przyczyniać się do realizacji wielu innych celów zrównoważonego rozwoju ONZ poprzez codzienne działania. Zachęcamy do pobrania naszej broszury informacyjnej opisującej przykłady wkładu GSK w realizację Celów SDG.

Nasz wkład w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju PDF

Nasza struktura zarządzania

board of committees
Nasza struktura zarządzania

Nasz Komitet ds. Odpowiedzialności Korporacyjnej (CRC) na szczeblu Zarządu, prowadzi nadzór nad realizacją działań z obszaru odpowiedzialności biznesu. Komitet zbiera się cztery razy w roku, aby zapewnić cenne wytyczne, a także, żeby ocenić postępy w zakresie realizowania zobowiązań firmy.

Zarządzanie kluczowymi czynnikami ryzyka o charakterze niefinansowym leży w gestii Komitetu ds. Audytów i Ryzyka. Komitet posiada wsparcie ze strony zespołu ds. audytu i rewizji finansowej, który zapewnia kierownictwu wyższego szczebla i Zarządowi niezależne spojrzenie na realizację przyjętego planu bezpieczeństwa w ramach zarządzania ryzykiem w całej organizacji.

Integracja i różnorodność

W GSK głęboko wierzymy w kulturę opartą na integracji i różnorodności. Wartości te stanowią nie tylko podstawę odpowiedzialnego prowadzenia działalności, ale są również niezawodną receptą na sukces – uwolnienie ogromu potencjału różnorodnej wiedzy, umiejętności, doświadczeń i stylów, jakie reprezentują nasi pracownicy pozwala zwiększyć naszą zdolność do reagowania na różnorodne potrzeby naszych pacjentów i konsumentów.

W GSK oczekujemy, że każdy będzie pomagał kreować sprawiedliwe i włączające środowisko pracy, w którym akceptuje się różnorodność i indywidualność pracowników, panuje poczucie przynależności i atmosfera, która pozwala pracownikom czuć się swobodnie i wykorzystywać swoje talenty.

Więcej na temat naszych globalnych zobowiązań, podjętych w 2020 r. z zakresu integracji i różnorodności, znajduje się na naszej globalnej stronie

Środowisko

W listopadzie 2020 r. ogłosiliśmy nowe ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju i środowiska. Naszym celem do 2030 r. jest zerowy wpływ netto na zmiany klimatu i pozytywny wpływ netto na środowisko naturalne. Więcej na temat naszego podejścia do środowiska znajduje się na naszej globalnej stronie.

Członkostwa w organizacjach branżowych

GSK jest członkiem wielu organizacji handlowych i branżowych, zwłaszcza reprezentujących przemysł produktów farmaceutycznych, szczepionek oraz produktów w ochronie zdrowia na szczeblu krajowym, regionalnym i międzynarodowym.

Dokument w formacie PDF zawiera listę najważniejszych organizacji, do których należy GSK.

Informacje na temat członkostwa w organizacjach branżowych do pobrania tutaj.