Spółki w Polsce

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 189, 60-322 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014494, NIP 777-00-00-206. Wysokość kapitału zakładowego: 147 893 140,00 PLN.

Zarząd GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.:

Prezes zarządu i dyrektor generalny GlaxoSmithKline: Jerzy Toczyski

Absolwent Wydziału Lekarskiego Gdańskiej Akademii Medycznej. Ukończył również studia MBA w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie i Thames Valley University w Londynie. Karierę w GlaxoSmithKline rozpoczął od stanowiska przedstawiciela naukowego w 1992 r.
W kolejnych latach pełnił różnorodne funkcje menedżerskie, zarówno w polskim oddziale, jak i w strukturach europejskich. Odegrał kluczową rolę w budowaniu nowej organizacji po połączeniu Glaxo Wellcome i SmithKline Beecham w 2001 r. Na obecnym stanowisku od maja 2008 r. zarządza działalnością grupy trzech spółek GSK, których łączne obroty na polskim rynku wynoszą blisko 5 mld zł (wg danych za 2013 r.). Pełnił funkcję prezesa zarządu Stowarzyszenia Przedstawicieli Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA w latach 2010–2012 i wiceprezesa w kolejnych latach, obecnie członek rady nadzorczej. Jerzy Toczyski wierzy, że etyka w biznesie jest dla GSK równie ważna jak wyniki finansowe. W 2014 r. firma ogłosiła szereg przełomowych zmian w relacjach ze środowiskiem medycznym, w których stawia na przejrzystość, eliminowanie potencjalnych konfliktów interesów, a także jakość we współpracy ze wszystkimi podmiotami funkcjonującymi w systemie ochrony zdrowia.

Członkowie zarządu:

Robert Książkiewicz

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W GSK pracuje od 1997 roku. Pełnił różnorodne funkcje w obszarze logistyki, a następnie w 2009 roku objął rolę Lidera Grupy Logistycznej dla Europy Centralnej i Bliskiego Wschodu. Brał udział w wielu projektach w ramach sieci fabryk GSK, pracując między innymi nad standaryzacją, poprawą efektywności, pracą standardową i fundamentami doskonałości operacyjnej. W 2010 roku objął rolę dyrektora strumienia produkcji suchych form. We wrześniu 2012 roku został powołany na stanowisko dyrektora Fabryki GSK w Poznaniu. W jego podejściu do zarządzania kluczowe znaczenie mają zarówno nowe transfery leków i tym samym powiększenie liczby obsługiwanych rynków (od 2012 roku fabryka przetransferowała wiele innowacyjnych leków głównie z portfela HIV), jak również nowe inwestycje w park maszynowy, zrównoważony rozwój i zasoby ludzkie. Od 2013 roku fabryka rozpoczęła wdrożenie Systemu Produkcyjnego GSK i dziś jest najbardziej zaawansowaną w tym zakresie fabryką GSK na świecie, co przekłada się na bezpieczeństwo pracowników, wysoką jakość produktów i konkurencyjność kosztową.

Anita Rogalska

Bartosz Dziadek

Struktura własnościowa:

Glaxo Group Limited – jedyny akcjonariusz, właściciel 100 proc. akcji.

Zamknij

GSK Commercial Sp. z o.o.

GSK Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226852, NIP 526-28-33-229. Wysokość kapitału zakładowego: 39 538 000,00 PLN.

Zarząd GSK Commercial Sp. z o.o.:

Prezes zarządu: Jerzy Toczyski

Członkowie zarządu:

Krzysztof Kępiński

Anita Rogalska

Grzegorz Maciążka

Grzegorz Ziemkiewicz

Anna Janaś

Maciej Czajnik

Struktura własnościowa:

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. – jedyny akcjonariusz, właściciel 100 proc. akcji 

Zamknij

GSK Services Sp. z o.o.

GSK Services Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 189, 60-322 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000231231, NIP 779-22-54-227. Wysokość kapitału zakładowego: 191 050 000,00 PLN.

Zarząd GSK Services Sp. z o.o

Prezes zarządu: Jerzy Toczyski

Członkowie zarządu:

Grzegorz Ziemkiewicz

Anita Rogalska

Grzegorz Maciążka

Sebastian Drzewiecki

Struktura własnościowa:

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. – jedyny akcjonariusz, właściciel 100 proc. akcji.

Zamknij

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 189, 60-322 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009135, NIP 118-00-12-820. Wysokość kapitału zakładowego: 569 797 000,00 PLN.

Zarząd GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o

Prezes zarządu: Sławomir Szymankiewicz

Od ponad 20 lat związany z GSK w Polsce, ma bogate doświadczenie na stanowiskach wysokiego szczebla na wielu rynkach. Od czasu dołączenia do GSK Polska (wtedy Sterling Health) w 1994 roku, pełnił wiele różnych funkcji w działach Sprzedaży, Marketingu i Shopper Marketingu, by w 2007 roku zostać Country Managerem na Ukrainie, a w 2011 roku objąć stanowisko Dyrektora Zarządzającego w Rosji. W październiku 2014 roku przeniósł się do GSK House w Londynie na pozycję Dyrektora Sprzedaży Wielkiej Brytanii i Irlandii, którą pełnił przez kilka miesięcy, a w lipcu 2015 roku został Country Managerem Szwecji. W maju 2017 roku Sławek powrócił do Polski i objął rolę Dyrektora Commercial Excellence GSK regionu Środkowo Wschodniej Europy. Od września 2018 roku pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego GSK CH na Polskę i Kraje Bałtyckie.

Struktura własnościowa:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Overseas) Limited

Zamknij