Spółki w Polsce

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 189, 60-322 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014494, NIP 777-00-00-206, Wysokość kapitału zakładowego: 147 893 140, 00 PLN, nr rejestrowy, o którym mowa w art. 63 ustawy o odpadach: 000092983.

Wysokość kapitału zakładowego: 147 893 140,00 PLN.

Zamknij

GSK Commercial Sp. z o.o.

GSK Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226852, NIP 526-28-33-229.

Wysokość kapitału zakładowego: 39 538 000,00 PLN. 

Zamknij

GSK Services Sp. z o.o.

GSK Services Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 189, 60-322 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000231231, NIP 779-22-54-227, nr rejestrowy, o którym mowa w art. 63 ustawy o odpadach: 000123753.

Wysokość kapitału zakładowego: 191 050 000,00 PLN. 

Zamknij

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 189, 60-322 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009135, NIP 118-00-12-820, nr rejestrowy, o którym mowa w art. 63 ustawy o odpadach: 000039080.

Wysokość kapitału zakładowego: 569 797 000,00 PLN.

Zamknij