Spółki w Polsce

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 189, 60-322 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014494, NIP 777-00-00-206. Wysokość kapitału zakładowego: 147 893 140,00 PLN.

Zarząd GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.:

Prezes zarządu i dyrektor generalny GlaxoSmithKline: Jerzy Toczyski

Absolwent Wydziału Lekarskiego Gdańskiej Akademii Medycznej. Ukończył również studia MBA w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie i Thames Valley University w Londynie. Karierę w GlaxoSmithKline rozpoczął od stanowiska przedstawiciela naukowego w 1992 r.
W kolejnych latach pełnił różnorodne funkcje menedżerskie, zarówno w polskim oddziale, jak i w strukturach europejskich. Odegrał kluczową rolę w budowaniu nowej organizacji po połączeniu Glaxo Wellcome i SmithKline Beecham w 2001 r. Na obecnym stanowisku od maja 2008 r. zarządza działalnością grupy trzech spółek GSK, których łączne obroty na polskim rynku wynoszą blisko 5 mld zł (wg danych za 2013 r.). Pełnił funkcję prezesa zarządu Stowarzyszenia Przedstawicieli Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA w latach 2010–2012 i wiceprezesa w kolejnych latach, obecnie członek rady nadzorczej. Jerzy Toczyski wierzy, że etyka w biznesie jest dla GSK równie ważna jak wyniki finansowe. W 2014 r. firma ogłosiła szereg przełomowych zmian w relacjach ze środowiskiem medycznym, w których stawia na przejrzystość, eliminowanie potencjalnych konfliktów interesów, a także jakość we współpracy ze wszystkimi podmiotami funkcjonującymi w systemie ochrony zdrowia.

Członkowie zarządu:

Robert Książkiewicz

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W GSK pracuje od 1997 roku. Pełnił różnorodne funkcje w obszarze logistyki, a następnie w 2009 roku objął rolę Lidera Grupy Logistycznej dla Europy Centralnej i Bliskiego Wschodu. Brał udział w wielu projektach w ramach sieci fabryk GSK, pracując między innymi nad standaryzacją, poprawą efektywności, pracą standardową i fundamentami doskonałości operacyjnej. W 2010 roku objął rolę dyrektora strumienia produkcji suchych form. We wrześniu 2012 roku został powołany na stanowisko dyrektora Fabryki GSK w Poznaniu. W jego podejściu do zarządzania kluczowe znaczenie mają zarówno nowe transfery leków i tym samym powiększenie liczby obsługiwanych rynków (od 2012 roku fabryka przetransferowała wiele innowacyjnych leków głównie z portfela HIV), jak również nowe inwestycje w park maszynowy, zrównoważony rozwój i zasoby ludzkie. Od 2013 roku fabryka rozpoczęła wdrożenie Systemu Produkcyjnego GSK i dziś jest najbardziej zaawansowaną w tym zakresie fabryką GSK na świecie, co przekłada się na bezpieczeństwo pracowników, wysoką jakość produktów i konkurencyjność kosztową.

Anita Rogalska

Bartosz Dziadek

Struktura własnościowa:

Glaxo Group Limited – jedyny akcjonariusz, właściciel 100 proc. akcji.

Zamknij

GSK Commercial Sp. z o.o.

GSK Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226852, NIP 526-28-33-229. Wysokość kapitału zakładowego: 39 538 000,00 PLN.

Zarząd GSK Commercial Sp. z o.o.:

Prezes zarządu: Jerzy Toczyski

Członkowie zarządu:

Krzysztof Kępiński

Anita Rogalska

Grzegorz Maciążka

Grzegorz Ziemkiewicz

Anna Janaś

Maciej Czajnik

Struktura własnościowa:

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. – jedyny akcjonariusz, właściciel 100 proc. akcji 

Zamknij

GSK Services Sp. z o.o.

GSK Services Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 189, 60-322 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000231231, NIP 779-22-54-227. Wysokość kapitału zakładowego: 191 050 000,00 PLN.

Zarząd GSK Services Sp. z o.o

Prezes zarządu: Jerzy Toczyski

Członkowie zarządu:

Grzegorz Ziemkiewicz

Anita Rogalska

Grzegorz Maciążka

Sebastian Drzewiecki

Struktura własnościowa:

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. – jedyny akcjonariusz, właściciel 100 proc. akcji.

Zamknij

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009135, NIP 118-00-12-820. Wysokość kapitału zakładowego: 569 797 000,00 PLN.

Zarząd GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o

Prezes zarządu: Carol-Ann Stewart

Carol-Ann Stewart rozpoczęła karierę w dziale sprzedaży SmithKline Beecham w swojej rodzinnej Szkocji w 1996 r. Przez klika lat pełniła wiele funkcji związanych z marketingiem marek Ribena i Lucozade, początkowo w Wielkiej Brytanii, a następnie w Hongkongu i Australii. Kolejnym etapem jej kariery było stanowisko dyrektora ds. marketingu i rozwoju biznesu kategorii leków bez recepty (OTC) w Japonii. Po powrocie do Wielkiej Brytanii była odpowiedzialna za marketing, badania i rozwój kategorii higieny jamy ustnej. Doświadczenie zdobywała również w Chinach, w obrębie wdrażania innowacji i strategii dla nowych kategorii produktów. Od lipca 2014 r. Carol-Ann pełni funkcję dyrektora generalnego GSK Consumer Healthcare na Polskę i Kraje Bałtyckie, a jednym z jej priorytetów było stworzenie nowej organizacji po fuzji z Novartis Consumer Health. Jest absolwentką marketingu Uniwersytetu Strathclyde w Szkocji.

Członkowie zarządu:

Jarosław Czarczyński

Anita Rogalska

Struktura własnościowa:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Overseas) Limited

Zamknij