Fabryka leków GSK w Poznaniu

Fabryka w stolicy Wielkopolski działa od lat 20. XX wieku. Do 1998 roku wytwórnią zarządzały Poznańskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa, a po tej dacie zakład rozwijał się pod naszym okiem.

Nasza fabryka ma stały cel: świadczenie najlepszej jakości usług oraz dążenie do doskonałych efektów dla pacjentów i konsumentów poprzez najlepszy w swojej klasie zintegrowany łańcuch dostaw.

Dziś to miejsce, w którym blisko 670 pracowników produkuje 7 milionów tabletek i 1 milion kapsułek dziennie. Dzięki poznańskiej fabryce wprowadzamy do obrotu 94 miliony opakowań leków rocznie. Dwie trzecie z poznańskich produktów trafia na rynki zagraniczne. Najwięcej naszych produktów dociera do Europy (Polska, Francja, Włochy, Wielka Brytania). Dodatkowo otwieramy się na rynki azjatyckie – takie jak japoński czy koreański.

Wyprodukowane w Polsce leki transportujemy z użyciem ponad 33 000 palet do 60 centrów dystrybucji na całym świecie, poprzez które trafiają na 120 rynków zagranicznych.

Stale pracujemy nad ograniczaniem negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko. W 2014 r. zmniejszyliśmy emisję CO2 o 3,4% względem roku poprzedniego, obniżyliśmy także ilość wytwarzanych odpadów o ponad 15%. Dbamy o konsekwentne wdrażanie strategii trzech standardów: Zero Wypadków, Zero Defektów i Zero Odpadów. Do celu Zero Wypadków dążymy poprzez stawianie bezpieczeństwa na pierwszym miejscu, brak akceptacji dla niebezpiecznych zachowań oraz ciągłą identyfikację i eliminację przyczyn potencjalnych ryzyk. Aktywnie działamy również na rzecz upraszczania procesów produkcji i podnoszenia poziomu wydajności naszego zespołu.