Działalność w Polsce

Jesteśmy jedną z wiodących innowacyjnych z obszaru ochrony zdrowia, która dostarcza łącznie ponad 300 leków i produktów ochrony zdrowia polskim pacjentom.

Prowadzimy działalność badawczą i rozwojową w zakresie badań klinicznych nad nowymi lekami.

Dzięki zakupowi fabryki w Poznaniu w 1998 roku i dokonanym w ostatnich latach inwestycjom, staliśmy się jednym z największych inwestorów zagranicznych w polskim przemyśle farmaceutycznym. Współpracujemy ze środowiskiem medycznym, aby wspierać postęp w medycynie i poprawiać jakość opieki zdrowotnej nad pacjentami. Realizujemy akcje społeczne i profilaktyczne, które zwiększają świadomość zdrowotną Polaków (np. Żółty Tydzień, Powstrzymaj Rotawirusy a także wsparcie kampanii Infarmy „Zaszczep się wiedzą“). 
Jesteśmy znaczącym pracodawcą i odpowiedzialnym partnerem handlowym 
dla blisko 2400 podmiotów w Polsce. 

 

Struktura prawna GSK w Polsce