Różnorodność, równość i inkluzywność

Chcemy, aby nasza organizacja była zróżnicowana i inkluzywna, aby przyciągała i zatrzymywała wyjątkowych i utalentowanych ludzi. Różnorodny i inkluzywny zespół pracowników osiąga lepsze wyniki i może lepiej dbać o zdrowie pacjentów, którzy polegają na naszych lekach i szczepionkach.

GSK Różnorodność, równość i inkluzywność

W kierunku różnorodności i inkluzywności

Nieustannie pracujemy nad tym, aby stać się jeszcze bardziej integracyjną firmą we wszystkich aspektach prowadzenia działalności. Stworzyliśmy środowisko pracy, w którym każdy może się rozwijać i w pełni realizować swój potencjał. Dlatego też kładziemy ogromny nacisk na inkluzywność i pokonywanie wszelkich przeszkód, które stają jej na drodze. Co roku organizujemy szkolenia z zakresu inkluzywności, w tym te, dotyczące rozpoznawania i podejmowania działań w przypadku zachowań dyskryminacyjnych. Opracowaliśmy program rozwoju dla pracowników o różnym pochodzeniu etnicznym oraz udoskonaliliśmy pod tym względem nasze procesy rekrutacji i selekcji.

Nieustannie rozwijamy nasze podejście do kwestii inkluzywności i różnorodności w odniesieniu do naszych pracowników oraz społeczności, w których działamy, a także do sposobu prowadzenia naszej działalności w tym względzie.

GSK Emma Walmsley

GSK Emma Walmsley

Emma Walmsley CEO

Różnorodność, równość i inkluzywność w naszej organizacji

Nasza organizacja jest środowiskiem pracy, w którym każdy może być sobą. Przykładamy ogromną wagę do kwestii różnorodności, równości społecznej i inkluzywności. Szanujemy wszystkie osoby pracujące w naszej firmie, wspieramy je w rozwoju i zachęcamy do wymiany doświadczeń oraz do pogłębiania wiedzy.

Od 2013 r. jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności, której inicjatorem w Polsce jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tym samym zobowiązaliśmy się do przestrzegania zakazu dyskryminacji w miejscu pracy oraz do działania na rzecz spójności oraz równości społecznej. Założenia te konsekwentnie realizujemy każdego dnia. Jesteśmy zdecydowanie przeciwni jakiejkolwiek formie dyskryminacji,
w szczególności ze względu na pochodzenie, płeć, orientację seksualną, wyznanie, czy inne cechy.

Różnorodność jest naszą siłą. W naszej firmie w Polsce prężnie działają cztery grupy pracownicze skupiające osoby z niepełnosprawnościami, społeczność LGBTQ+, kobiety oraz obcokrajowców. W sumie to ponad 500 osób, które angażują się w inicjatywy z zakresu promocji równości społecznej i różnorodności.

Wspieramy kulturę empatii i akceptacji, w której wzajemnie aprobujemy swoje różnice i tożsamości, a także – aby zapewnić najlepsze praktyki ‒ dążymy do uznania nas w światowych indeksach LGBTQ+. W tym zakresie współpracujemy z wieloma globalnymi grupami, w tym: Stonewall, Proud Science Alliance oraz Open for Business.

Z inicjatywy grupy pracowniczej Spectrum, która zrzesza osoby LGBTQ+, wprowadziliśmy szkolenia z języka inkluzywnego, powołaliśmy Radę ds. Różnorodności, Równości i Inkluzywności w GSK Polska (Diversity, Equity and Inclusion Council Poland), powstał także przewodnik pracowniczy LGBTQ+. Wspólnie świętujemy również Dzień Coming Outu. W 2021 r., za naszą działalność w tym obszarze otrzymaliśmy, nagrodę LGBTQ+ Diamond Awards w kategorii Pracodawca roku wspierający osoby LGBTQ+.

Zajmujemy się kwestią równości płci na wszystkich poziomach naszej organizacji. Naszym globalnym celem w tym zakresie jest, aby do 2025 roku kobiety na wyższych stanowiskach stanowiły 45% wszystkich pracowników.

W Polsce od 2011 roku działa grupa Women’s Leadership Initiative Poland (WLI Polska), która wspiera, promuje i angażuje kobiety na każdym poziomie ścieżki zawodowej. Zrzesza ponad 300 osób, z czego 90% stanowią kobiety. WLI przyspiesza rozwój osobisty i awans zawodowy kobiet poprzez zwiększanie umiejętności przywódczych i rozwój doświadczeń w zakresie kierowania zespołem.

Za nasze działania zostaliśmy wyróżnieni w raporcie FTSE Women Leaders, a w rankingu The Times Top 50 Employers for Women uznano nas za jedną z najbardziej przyjaznych dla kobiet firm w Indiach. Zostaliśmy również docenieni przez Healthcare Businesswomen's Association za pracę na rzecz zwiększenia wpływu i oddziaływania kobiet w ochronie zdrowia.

W GSK dbamy o to, aby miejsca pracy były dostępne dla wszystkich. W ramach inicjatywy Valuable 500, zrzeszającej prezesów największych firm na całym świecie, wspólnie pracujemy nad innowacyjnymi rozwiązaniami dotyczącymi integracji osób niepełnosprawnych.

W Polsce działa Grupa DCN (Disability Confidence Network) GSK bez barrier, której misją jest zapewnienie przyjaznego środowiska pracy dla osób z niepełnosprawnością, wspieranie działań zmierzających do zwiększenia liczby pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także podkreślanie znaczenia wzajemnej integracji. Grupa podejmuje również działania na rzecz profilaktykami chorób przewlekłych, które mogą prowadzić do niepełnosprawności oraz promocją zdrowia psychicznego.

Osoby z niepełnosprawnością w GSK mogą liczyć na m.in.

 • prywatną opiekę medyczną
 • wsparcie w ramach Programu Pomocy dla Pracowników (EAP – Employee Assistance Programme)
 • elastyczne planowanie czasu pracy i pracę zdalną
 • adaptację miejsca pracy do indywidualnych wymagań
 • webinary, spotkania z ekspertami i panele dyskusyjne promujące profilaktykę zdrowotną.

Regularnie sprawdzamy wysokość wynagrodzeń w poszczególnych krajach. Dbamy o to, aby wszystkie nasze oddziały miały jasne wytyczne, stosowne narzędzia i odpowiednie wsparcie w zakresie wyrównywania płac. W przypadku wykrycia niewytłumaczalnych różnic stosujemy procedury kompensacyjne.

Inspirujemy przykładem

Choroby i produkty lecznicze mogą wpływać na ludzi w różny sposób w zależności od ich rasy, pochodzenia etnicznego, płci lub wieku. Dlatego też ważne jest, abyśmy w naszych badaniach klinicznych reprezentowali rzeczywistą populację osób dotkniętych schorzeniem,
co pozwoli nam lepiej zrozumieć mechanizmy działania nowych leków i szczepionek.

Dowiedz się więcej o różnorodności w badaniach klinicznych

Wspieramy społeczności na całym świecie poprzez nasze globalne partnerstwa zdrowotne, inwestycje w społeczności lokalne, reagowanie na sytuacje kryzysowe o charakterze humanitarnym oraz poprzez dedykowane programy edukacji STEM dla grup niedostatecznie reprezentowanych.

W USA w 2020 r. zobowiązaliśmy się do przekazania 10 milionów dolarów w ciągu 10 lat i utworzenie Philadelphia STEM Equity Collective w ramach wsparcia afroamerykańskich i latynoskich studentów oraz kobiet studiujących w Filadelfii w pokonywaniu przeszkód w drodze do kariery naukowej
(w dziedzinie technologii, inżynierii lub matematyki) Dowiedz się więcej

Inne nasze działania wspierające zróżnicowane społeczności:

GSK Impact Awards

ViiV Healthcare

Polecamy lekturę: American Society of Human Genetics (ASHG) Scholars Initiative

Dzięki naszemu programowi na rzecz różnorodności dostawców staramy się zapewniać możliwości rozwoju grupom niedostatecznie reprezentowanym, w tym kobietom, mniejszościom etnicznym, członkom społeczności LGBTQ+, osobom niepełnosprawnym i weteranom wojskowym. Partnerstwa te mogą również stanowić ekonomiczne wsparcie dla szerszej społeczności. Dlatego też patrzymy całościowo na korzyści ekonomiczne, jakie my i nasi dostawcy przynoszą społecznościom, w których wszyscy żyjemy i pracujemy.

Angażujemy się również w działalność organizacji wspierających zróżnicowanych dostawców, udzielając się na ich forach, wchodząc w skład ich zarządów i sponsorując konferencje i inne wydarzenia. Organizacje te obejmują National Minority Supplier Development Council (NMSDC), Women's Business Enterprise National Council (WBENC), National LGBT Chamber of Commerce (NGLCC) oraz Minority Supplier Development UK (MSDUK).

Dowiedz się więcej

Pracownicy u sterów zmian

Nasze grupy pracownicze (Employee Resource Groups, ERG) wspierają program promowania kultury inkluzywności i różnorodności. Organizują wydarzenia, warsztaty i inicjatywy, w których każdy jest mile widziany, może uczyć się, współtworzyć i integrować. Liderzy grup spotykają się regularnie z naszymi Globalnymi Radami ds. Różnorodności i liderami zespołów GSK, aby dzielić się doświadczeniami, pomysłami i perspektywami.

GSK Różnorodność, równość i inkluzywność

Nasze grupy pracownicze ERGs

Nasze grupy pracownicze ERGs

 • Women's Leadership Initiative (WLI),
 • Spectrum (LGBTQ+),
 • Disability Confidence Network (DCN).

Grupy działają zarówno globalnie, jak i lokalnie w Polsce.

GSK Różnorodność, równość i inkluzywność

Nasze grupy pracownicze ERG związane z rasą i pochodzeniem etnicznym

Nasze grupy pracownicze ERG związane z rasą i pochodzeniem etnicznym

Działającer globalnie:

 • Mosaic
 • Asia EMBRACE
 • Crece
 • FUSION

Działające w Polsce:

 • EMBRACE – Poland International Club

GSK Różnorodność, równość i inkluzywność

Globalne Rady ds. Różnorodności GSK

Globalne Rady ds. Różnorodności GSK

W naszej organizacji działają cztery Rady ds. Różnorodności - do spraw niepełnosprawności, etnicznych, tożsamości płciowej i LGBTQ+. Każdej z nich przewodniczy przedstawiciel szczebla kierowniczego, a w jej skład wchodzą liderzy zespołów oraz członkowie grup pracowniczych (ERG).

Od 2021 w GSK Polska działa również lokalna Rada ds. Różnorodności, Równości i Inkluzywności.