Skip to Content Skip to Search

Działalność w Polsce

Jesteśmy jedną z wiodących i innowacyjnych firm z obszaru ochrony zdrowia, która dostarcza łącznie ponad 300 leków i szczepionek polskim pacjentom.

Prowadzimy działalność badawczą i rozwojową w zakresie badań klinicznych nad nowymi lekami.

Dzięki zakupowi fabryki w Poznaniu w 1998 roku i dokonanym w ostatnich latach inwestycjom, staliśmy się jednym z największych inwestorów zagranicznych w polskim przemyśle farmaceutycznym. Współpracujemy ze środowiskiem medycznym, aby wspierać postęp w medycynie i poprawiać jakość opieki zdrowotnej nad pacjentami. Realizujemy akcje społeczne i profilaktyczne, które zwiększają świadomość zdrowotną Polaków (np. Wyprzedź Meningokoki, Żółty Tydzień, Powstrzymaj Rotawirusy, Krztusiec, nie ryzykuj, a także wsparcie kampanii Infarmy „Zaszczep się wiedzą“). Jesteśmy znaczącym pracodawcą i odpowiedzialnym partnerem handlowym dla blisko 2400 podmiotów w Polsce.

GSK Pharma

Nasz segment produktów farmaceutycznych  dysponuje szerokim portfolio innowacyjnych i uznanych leków stosowanych w leczeniu chorób układu oddechowego, zakażeń wirusem HIV, schorzeniach o podłożu autoimmunologicznym i zapalnym oraz chorób onkologicznych.

Liczba produktów GSK w procesie rozwoju jest jedną z największych w przemyśle innowacyjnym. W ostatnich trzech latach firma udostępniła pacjentom dziesięć nowych leków i pięć produktów ochrony zdrowia.

W sumie GSK dostarcza pacjentom w Polsce ponad 300 różnych produktów

Alena Kroupova & Bin Li working in a lab

Produkcja leków w Polsce

Fabryka w stolicy Wielkopolski działa od lat 20. XX wieku. Do 1998 roku wytwórnią zarządzały Poznańskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa, a po tej dacie zakład rozwijał się pod naszym okiem.

Dziś to miejsce, w którym blisko 797 pracowników produkuje 8,7 mln tabletek i 1,3 mln kapsułek dziennie, które są eksportowane do 131 krajów na świecie.

Spółki GSK i Delpharm poinformowały w październiku 2020 r., że zawarły porozumienie w sprawie przejęcia przez Delpharm zakładu produkcyjnego GSK w Poznaniu.

Pod warunkiem uzyskania odpowiednich zezwoleń organów regulacyjnych, w ramach transakcji nastąpi przeniesienie własności zakładu produkcyjnego GSK w Poznaniu – wraz z całą infrastrukturą i liczącym około 700 osób personelem fabryki – na spółkę Delpharm.

Delpharm będzie nadal, przez co najmniej pięć lat, prowadzić na zasadach kontraktowych produkcję istniejących linii produktów GSK, natomiast GSK pozostanie właścicielem praw do wytwarzanych produktów i podmiotem odpowiedzialnym.

Poland Global Hub

Rozwijamy naszą obecność w Polsce tworząc światowej klasy miejsce, które będzie centrum wiedzy specjalistycznej i połączy procesy dla finansów, HR, R&D, Tech i zamówień oraz jakościowych i logistycznych. 

Dowiedz się więcej

Spółki w Polsce 

GSK Commercial Sp. z o.o.

GSK Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

przy ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226852, NIP 526-28-33-229.

Wysokość kapitału zakładowego: 39 538 000,00 PLN.

Powrót do góry

GSK Services Sp. z o.o.

GSK Services Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

przy ul. Grunwaldzkiej 189, 60-322 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000231231, NIP 779-22-54-227, nr rejestrowy, o którym mowa w art. 63 ustawy o odpadach: 000123753.

Wysokość kapitału zakładowego: 258 050 000,00 PLN.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2020

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2021

Powrót do góry