Zmiany w dostępie do leczenia inhibitorami PARP w raku jajnika

Zmiany w schemacie leczenia refundowanego w ramach programu lekowego leczenia raka jajnika rozszerzyły możliwości zastosowania niraparybu w tym wskazaniu.

Od 1. listopada 2022 r. w Polsce zmienione zostały zapisy programu lekowego leczenia raka jajnika. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, wszystkie pacjentki ze stopniem zaawansowania FIGO III po optymalnym zabiegu chirurgicznym uzyskały dostęp do leczenia niraparybem jako terapii podtrzymującej pierwszą linię leczenia.

Jak wynika z raportu „Nowotwory kobiece – wyzwania społeczne, wyzwania terapeutyczne”, statystyki dotyczące raka jajnika w Polsce, wskazują, że umieralność na ten nowotwór w naszym kraju jest nawet o 15 punktów procentowych wyższa niż w państwach Unii Europejskiej. Zmiany, które zaszły w leczeniu systemowym raka jajnika w Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy mogą przyczynić się do poprawy tych liczb. Przede wszystkim jednak przynoszą one nadzieję wielu kobietom na lepsze i dłuższe życie. Rozszerzenie dostępności do leczenia w raku jajnika, które weszło w życie 1 listopada 2022 r. to bardzo ważna zmiana zwłaszcza dla pacjentek, które dotychczas nie mogły liczyć na jakąkolwiek terapię podtrzymującą. Jesteśmy dumni, że jako GSK możemy przyczynić się do poprawy jakości opieki systemowej w nowotworach ginekologicznych w Polsce

– powiedział Krzysztof Kępiński, Członek Zarządu, Dyrektor Relacji Zewnętrznych i Rynku Publicznego Szczepionek w GSK Commercial Sp. z o.o.

Niraparyb jest dostępny w programie lekowym leczenia raka jajnika w Polsce od 1 stycznia 2022 r., co zapewniło dostęp do terapii podtrzymującej pacjentkom bez względu na status mutacji w genach BRCA1/BRCA2. Wcześniej, możliwość zastosowania inhibitorów PARP była przewidziana jedynie u tych chorych, u których stwierdzono występowanie mutacji w genach BRCA1/BRCA2. W obecnym kształcie Program lekowy B.50 „Leczenie chorych na raka jajnika, jajowodu lub raka otrzewnej”1 przewiduje możliwość stosowania niraparybu w następujących przypadkach:

 1. niraparyb u pacjentek z obecnością mutacji w genach BRCA1/2 lub z brakiem obecności mutacji w genach BRCA1/2, u pacjentek z potwierdzonym niedoborem homologicznej rekombinacji (HRD) lub z brakiem potwierdzenia niedoboru homologicznej rekombinacji (HRD);
 2. histologiczne rozpoznanie zaawansowanego (w stopniu III- IV wg FIGO) raka jajnika o niskim stopniu zróżnicowania (ang. high grade, G2 lub G3) raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej;
 3. w monoterapii w przypadku spełnienia jednego z poniższych kryteriów:
  1. FIGO III u chorych z mutacją patogenną lub prawdopodobnie patogenną w genach BRCA1/2 bez względu na chorobę resztkową i/lub zabieg cytoredukcji
  2. FIGO III u chorych po pierwotnym zabiegu cytoredukcyjnym
  3. FIGO III lub IV po zastosowaniu chemioterapii neoadjuwantowej u chorych z mutacją patogenną lub prawdopodobnie patogenną w genach BRCA 1/2) albo bez mutacji
  4. FIGO IV

Informacje o firmie GSK:
GSK to globalna firma biofarmaceutyczna, której celem jest połączenie nauki, technologii i umiejętności, aby razem pokonywać choroby. Więcej informacji o firmie znajduje się na stronie pl.gsk.com.

Zapytania ze strony mediów:
Małgorzata Stolarczyk-Zdrojkowska
Communications Department Manager
GSK, ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa
E malgorzata.x.stolarczyk-zdrojkowska@gsk.com
T +0048 573 20 50 50

____________________________________________________________

1Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które wejdzie w życie 1 listopada 2022 r. - Źródło: https://www.gov.pl/

Nr CLNP-PL-OCU-PRSR-220002, data 08.11.2022