Skip to Content Skip to Search

Szczepionka mRNA drugiej generacji (CV2Cov) wykazuje zwiększoną odpowiedź immunologiczną i ochronę przeciwko chorobie COVID-19 w badaniu przedklinicznym

  • Badanie przedkliniczne dostarcza dowodów na znacznie większą odpowiedź odpornościową po zastosowaniu opartej na mRNA szczepionki opracowanej przez firmę CureVac i GSK w porównaniu z opartą na mRNA szczepionką pierwszej generacji firmy CureVac.
  • W badaniu obejmującym eksperymentalne zakażenie wirusem SARS-CoV-2 na modelu zwierzęcym wykazano wysoką skuteczność w zakresie ochrony wiodącego kandydata szczepionki drugiej generacji (CV2CoV).
  • Przebadano zdolność indukowanych przeciwciał do neutralizacji różnych wariantów wirusa, w tym wariantów Beta, Delta i Lambda.

CureVac N.V. (Nasdaq: CVAC) – globalna firma biofarmaceutyczna opracowująca nową klasę opartych na przekaźnikowym kwasie rybonukleinowym (mRNA) leków o przełomowym znaczeniu – wraz z firmą GSK poinformowały o publikacji danych przedklinicznych dotyczących odpowiedzi odpornościowej oraz skuteczności w zakresie ochrony potencjalnej szczepionki pierwszej generacji firmy CureVac (CVnCoV) oraz potencjalnej szczepionki drugiej generacji (CV2CoV) pochodzących z badania obejmującego eksperymentalne zakażenie naczelnych wirusem SARS-CoV-2. W ramach badania oceniano makaki jawajskie, którym podano 12μg potencjalnej szczepionki pierwszej lub drugiej generacji. Lepszą aktywację wrodzonej i adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej uzyskano w przypadku szczepionki CV2CoV, co wiązało się z szybszym występowaniem odpowiedzi, wyższym mianem przeciwciał oraz silniejszą aktywacją limfocytów pamięci i limfocytów T w porównaniu z potencjalną szczepionką pierwszej generacji (CVnCoV). Szczepionka CV2CoV charakteryzowała się większą zdolnością przeciwciał do neutralizacji wszystkich wybranych wariantów wirusa, w tym wariantów Beta, Delta i Lambda. Podczas zakażenia pierwotnym wirusem SARS-CoV-2 stwierdzono, że zwierzęta zaszczepione CV2CoV są lepiej chronione dzięki wysoce skutecznemu usuwaniu wirusa z płuc i przewodów nosowych. Cały artykuł, w którym omówiono dane przedkliniczne, został udostępniony na serwerze bioRxiv zawierającym publikacje przed drukiem.

Zdaniem dr. Igora Splawskiego, dyrektora ds. naukowych w firmie CureVac:

W tym modelu zwierzęcym wykazano, że szczepionka CV2CoV indukuje wytwarzanie przeciwciał oraz powstawanie komórkowej odpowiedzi immunologicznej w zakresie bardzo podobnym do odpowiedzi immunologicznej obserwowanej po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. Badanie to ukazuje, że odpowiedź immunologiczna i wynikająca z niej ochrona generowana przez naszą potencjalną szczepionkę drugiej generacji, opartą na ukierunkowanej i zoptymalizowanej technologii mRNA, są znacznie większe u naczelnych w przypadku pierwotnego wirusa SARS-CoV-2, wariantów Beta i Delta, które budzą nasze obawy, oraz będącego przedmiotem zainteresowania wariantu Lambda.

Dr Rino Rappuoli, główny naukowiec i dyrektor działu firmy GSK zajmującego się badaniami i rozwojem szczepionek stwierdził:

Technologia mRNA ma dla nas priorytetowe znaczenie strategiczne i inwestujemy znaczne środki w najróżniejsze programy dotyczące mRNA we współpracy z firmą CureVac. Silna odpowiedź immunologiczna i ochrona indukowane przez opartą na mRNA szczepionkę drugiej generacji w badaniach przedklinicznych są bardzo zachęcające i stanowią ważny kamień milowy dla jej dalszego rozwoju.

W ramach badania makaki jawajskie otrzymywały 12 μg szczepionki CVnCoV i CV2CoV w dniu 0 i 28. Indukcję odporności wrodzonej określano przy użyciu odpowiednich markerów cytokinowych. Adaptacyjną odpowiedź immunologiczną oceniano na podstawie przeciwciał specyficznych dla domeny wiążącej receptor, przeciwciał neutralizujących oraz limfocytów pamięci i limfocytów T. Wpływ wariantów, które budzą nasze obawy i są przedmiotem naszego zainteresowania, na miano przeciwciał neutralizujących badano w odniesieniu do wariantów Alfa, Beta, Delta, Kappa i Lambda. Usuwanie wirusa z płuc i przewodów nosowych zwierząt oceniano po ich eksperymentalnym zakażeniu pierwotnym wirusem.

Obejmująca walkę z COVID-19, współpraca firm CureVac i GSK ogłoszona w lutym 2021 r. rozszerza istniejące już strategiczne, rozpoczęte w lipcu 2020 r. partnerstwo w zakresie technologii mRNA, które skupia się na opracowywaniu nowych produktów opartych na technologii RNA drugiej generacji firmy CureVac dla różnych celów w dziedzinie chorób zakaźnych. Wykorzystywana zoptymalizowana szczepionka oparta na mRNA może również być stosowana w szczepionkach złożonych lub skojarzonych, co pozwoli na opracowanie szczepionki zapewniającej ochronę przed wieloma pojawiającymi się wariantami. Po zakończeniu obecnego rozwoju przedklinicznego szczepionki CV2CoV na IV kwartał 2021 r. planowane jest rozpoczęcie badania klinicznego I fazy.

Informacje o szczepionce CV2CoV

CV2CoV jest pierwszą potencjalną szczepionką drugiej generacji opartą na mRNA, która jest obecnie opracowywana przez firmę CureVac we współpracy z firmą GSK. Będąca obecnie w fazie rozwoju przedklinicznego potencjalna szczepionka jest niechemicznie zmodyfikowanym mRNA kodującym stabilizowane przed fuzją, pełnej długości białko kolca wirusa SARS-CoV-2, które zostało umieszczone w nanocząsteczkach lipidowych (ang. lipid nanoparticles, LNP). Szczepionka CV2CoV zawiera również zoptymalizowane regiony niekodujące, co pozwoli na poprawę translacji mRNA, zwiększając i rozszerzając ekspresję białek w porównaniu z opartą na mRNA szczepionką pierwszej generacji. W badaniach przedklinicznych na różnych modelach zwierzęcych wykazano zdolność szczepionki CV2CoV do szybszego indukowania silniejszej odpowiedzi immunologicznej. Rozpoczęcie pierwszego badania klinicznego dotyczącego szczepionki CV2CoV zaplanowano na IV kwartał 2021 r.

Informacje o firmie CureVac

CureVac jest globalną spółką biofarmaceutyczną zajmującą się technologią informacyjnego RNA (mRNA), z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracach nad opracowywaniem i optymalizacją tej wielofunkcyjnej cząsteczki biologicznej do celów medycznych. Zasadą zastrzeżonej technologii firmy CureVac jest wykorzystywanie mRNA bez modyfikacji chemicznych jako nośnika danych instruującego organizm ludzki, aby produkował własne białka zdolne do zwalczania wielu różnych chorób. Korzystając ze swojej zastrzeżonej technologii, firma stworzyła szeroki asortyment produktów będących obecnie w fazie prac badawczo-rozwojowych – od szczepionek profilaktycznych poprzez leki przeciwnowotworowe i leki na bazie przeciwciał do leków przeciw chorobom rzadkim. Spółka CureVac zadebiutowała na giełdzie NASDAQ w Nowym Jorku w sierpniu 2020 r. Jej główna siedziba znajduje się w Tybindze w Niemczech. Zatrudnia ponad 700 osób w swoich placówkach w Tybindze i Frankfurcie oraz w Bostonie w USA. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.curevac.com.

Informacje o GSK

GSK to globalna firma z sektora ochrony zdrowia opierająca swoją działalność na badaniach naukowych, której misją jest pomaganie ludziom osiągać więcej, czuć się lepiej i żyć dłużej. Więcej informacji o firmie znajduje się na stronie https://pl.gsk.com/pl/o-nas/.

Więcej informacji udziela:
Urszula Karniewicz
Corporate Communications Manager
urszula.m.karniewicz@gsk.com
+48 504 144 704

Zapytania do GSK:

Zapytania mediów:

Tim Foley +44 (0) 20 8047 5502 (Londyn)
Simon Steel +44 (0) 20 8047 5502 (Londyn)
Kristen Neese +1 804 217 8147 (Filadelfia)
Kathleen Quinn +1 202 603 5003 (Waszyngton, DC)

Zapytania analityków/inwestorów: 

James Dodwell +44 (0) 20 8047 2406 (Londyn)
Sonya Ghobrial +44 (0) 7392 784784 (Konsumenci)
Mick Readey +44 (0) 7990 339653 (Londyn)
Jeff McLaughlin +1 215 751 7002 (Filadelfia)
Frannie DeFranco +1 215 751 4855 (Filadelfia)

Osoba do kontaktu w firmie CureVac w sprawie relacji z inwestorami

Dr Sarah Fakih, Wiceprezes ds. Komunikacji Korporacyjnej i Relacji z Inwestorami
CureVac, Tybinga, Niemcy
Tel.: +49 7071 9883-1298
Tel. kom.: +49 160 90 496949

sarah.fakih@curevac.com

Kontakt dla mediów w firmie CureVac

Anna Kamilli, Kierownik ds. Komunikacji
CureVac, Tybinga, Niemcy
Tel.: +49 7071 9883-1684
anna.kamilli@curevac.com
Bettina Jodicke-Braas, Kierownik ds. Komunikacji
CureVac, Tybinga, Niemcy
Tel.: +49 7071 9883-1087
bettina.joedicke-braas@curevac.com

Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości firmy CureVac

Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia stanowiące „stwierdzenia wybiegające w przyszłość” według definicji w obowiązującej w Stanach Zjednoczonych ustawie o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych (Private Securities Litigation Reform Act) z 1995 r., w tym stwierdzenia wyrażające opinie, oczekiwania, przekonania, plany, cele, założenia lub prognozy spółki CureVac N.V. i (lub) pozostających pod jej pełną kontrolą spółek zależnych CureVac AG, CureVac Real Estate GmbH, CureVac Inc., CureVac Swiss AG oraz CureVac Corporate Services GmbH („spółka”) dotyczące przyszłych zdarzeń lub przyszłych wyników, w przeciwieństwie do stwierdzeń opisujących fakty historyczne. Do przykładów należą omówienie możliwej siły działania i skuteczności potencjalnych szczepionek i metod leczenia firmy, a także strategii, planów finansowych i możliwości wzrostu spółki oraz wzrostu rynkowego. W niektórych przypadkach takie stwierdzenia wybiegające w przyszłość można zidentyfikować na podstawie takich słów, jak: „oczekuje”, „zamierza”, „wierzy”, „szacuje”, „planuje”, „dąży do”, „przewiduje” lub „spodziewa się”, „może”, „będzie”, „prawdopodobnie będzie”, „może”, „potencjalnie”, „zamierza” lub „powinna”, negacji takich słów lub podobnych wyrażeń. Stwierdzenia wybiegające w przyszłość opierają się na aktualnych przekonaniach kierownictwa spółki oraz założeniach i informacjach, które są spółce obecnie dostępne. Jednak te stwierdzenia wybiegające w przyszłość nie stanowią gwarancji dobrych wyników działalności spółki i nie należy nadmiernie na nich polegać. Stwierdzenia wybiegające w przyszłość podlegają różnego rodzaju ryzyku, niepewności i innym zmiennym okolicznościom, do których należą: niekorzystne warunki ekonomiczne i utrzymywanie się niestabilności i labilności światowych rynków finansowych, zdolność do uzyskania finansowania, zdolność do prowadzenia aktualnych i przyszłych badań przedklinicznych i klinicznych, ramy czasowe, koszty i niepewność uzyskania rejestracji produktów przez właściwe organy, poleganie na osobach trzecich i partnerach współpracy, zdolność do wprowadzenia produktów do obrotu, zdolność do wytwarzania produktów, potencjalne zmiany aktualnie obowiązujących i proponowanych przepisów prawnych, regulacji i strategii rządowych, naciski ze strony wzrastającej konkurencji i konsolidacji w branży działalności spółki, wpływ pandemii COVID-19 na działalność spółki i jej wyniki, zdolność do pokierowania spółką w sytuacji wzrostu, poleganie na kluczowym personelu, poleganie na ochronie własności intelektualnej, zdolność do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i wahania wyników operacyjnych z powodu wpływu, jaki mają na nie kursy walut lub inne czynniki. Takie rodzaje ryzyka i niepewności mogą spowodować nieścisłość stwierdzeń, w związku z czym przestrzega się czytelników, aby nie polegali na nich nadmiernie. Wiele z tych rodzajów ryzyka jest poza kontrolą spółki i może spowodować istotne odbieganie rzeczywistych wyników od tych, które uważała, że powinny wystąpić. Stwierdzenia wybiegające w przyszłość zawarte w niniejszym komunikacie prasowym są aktualne w dniu jego publikacji. Spółka wyraźnie zastrzega, że nie jest zobowiązana do aktualizacji takich stwierdzeń czy publicznego ogłaszania aktualizacji takich stwierdzeń, aby uwzględnić przyszłe zdarzenia lub okoliczności, chyba że będzie to wymagane przez prawo.

Dodatkowe informacje można znaleźć w raportach i dokumentach spółki przekazywanych do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

Można uzyskać te dokumenty na stronie EDGAR w witrynie internetowej SEC pod adresem www.sec.gov.

 

Oświadczenie GSK dotyczące stwierdzeń odnoszących się do przyszłości

Spółka GSK przestrzega inwestorów, że wszelkie stwierdzenia odnoszące się do przyszłości oraz prognozy przedstawione przez GSK, w tym te zawarte w niniejszym komunikacie, są obarczone ryzykiem i niepewnością, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą znacznie odbiegać od prognozowanych. Wynika to między innymi z czynników opisanych w raporcie rocznym spółki przedłożonym na formularzu 20‑F za rok 2020 oraz ewentualnych skutków pandemii COVID-19.

Spółka zarejestrowana w Anglii i Walii:

Nr 3888792

Siedziba:

980 Great West Road

Brentford, Middlesex

TW8 9GS

NP-PL-NA-PRSR-210014    Wrzesień 2021