Zapalenia Opon Mózgowo-Rdzeniowych 2022

Światowy Dzień Zapalenia Opon Mózgowo-Rdzeniowych 2022 „W kierunku świata wolnego od zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych”

Mimo postępu, jaki w ciągu ostatnich dekad nastąpił w walce z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych, nadal pozostaje ono ogromnym wyzwaniem zdrowotnym. Poza poważnymi powikłaniami, do których może doprowadzić, chorobę tę charakteryzuje także wysoki wskaźnik śmiertelności1. Dlatego walka z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych stała się przedmiotem globalnej strategii WHO. Jednym z głównych celów zarysowanych przez organizację do 2030 r. jest zmniejszenie o 50% liczby przypadków bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, którym można zapobiec dzięki szczepieniom2.

Czym jest ZOMR?

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (w skrócie ZOMR) jest najczęstszą postacią chorób zakaźnych układu nerwowego, wywoływanych przez bakterie – najczęściej meningokoki, pneumokoki i Haemophilus influenzae typu B, a także wirusy, rzadziej pasożyty lub grzyby3. Jeszcze przed pandemią COVID-19, ZOMR było przyczyną śmierci około 236 000 osób na świecie w skali roku4.

W zależności od przyczyny, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych może mieć różny przebieg, a co za tym idzie, podlega odmiennemu leczeniu. Na szczególną uwagę zasługuje bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, które, mimo że nie jest tak częste jak wirusowe, to w tym przypadku rokowania są dużo gorsze

– mówi dr n. med. Alicja Karney z Fundacji Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Niebezpieczne bakterie i wyścig z czasem

Dane wskazują, że 1 na 10 osób, które zachorują na bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych umiera, a 1 na 5 zmaga się z poważnymi powikłaniami5. W grupie ryzyka znajdują się przede wszystkim niemowlęta i małe dzieci do 5. roku życia, a także nastolatki w wieku 15-19 lat6 . Jednym z najcięższych zakażeń bakteryjnych, które może ich spotkać poza szpitalem, jest zakażenie meningokokami (łac. Neisseria meningitidis)7

Wywołują one inwazyjną chorobę meningokokową, która jest wyjątkowo podstępna. W pierwszej fazie maskuje się pod objawami przypominającymi zwykłe przeziębienie lub grypę, dlatego tak trudno ją rozpoznać. Gdy w ciągu kilku godzin od pierwszych objawów dołącza sztywność karku, zaburzenia świadomości, gorączka nieodpowiadająca na standardowe leki czy charakterystyczna nieblednąca pod uciskiem wysypka to znak, że nie ma czasu do stracenia. Inwazyjna choroba meningokokowa przebiega bowiem bardzo dynamicznie i w ciągu 24 godzin może zakończyć się śmiercią

– wyjaśnia dr n. med Alicja Karney.

Leczenie dodatkowo utrudnia fakt, że w 60% przypadków meningokokowemu zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych towarzyszy sepsa

– dodaje.

Wśród konsekwencji przebycia inwazyjnej choroby meningokokowej (IChM) wymienić można m.in.: ubytki skóry wymagające przeszczepów, amputacje kończyn, głuchotę, padaczkę czy opóźniony rozwój intelektualny8.

Pierwsza globalna strategia walki z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych

W odpowiedzi na wyzwanie zdrowotne jakim jest ZOMR, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) pod koniec 2021 roku przedstawiła mapę drogową – pierwszą globalną strategię walki z tą chorobą, zatytułowaną W kierunku świata wolnego od zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych9. Potwierdza ona, że wielu przypadkom ZOMR i śmierciom z nimi związanymi można zapobiec dzięki szczepieniom. Postęp w tym zakresie jest jednak wciąż niewystarczający. Dlatego pierwszym filarem, na którym opiera się strategia WHO jest prewencja i zapewnienie wysokiego poziomu wyszczepialności. Chociaż mapa drogowa odnosi się do wszystkich przyczyn zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, to koncentruje się głównie na tych związanych z ostrym bakteryjnym zapaleniem, które było odpowiedzialne za aż 50% zgonów związanych z ZOMR w 2019 r.

#ŚwiatowyDzieńZapaleniaOponMózgowoRdzeniowych2022

W zgodzie z duchem dokumentu Światowej Organizacji Zdrowia, w Światowy Dzień Zapalenia Opon Mózgowo-Rdzeniowych, który w tym roku obchodzimy 5 października, szczególnie podkreślamy, jak ważna jest potrzeba podnoszenia świadomości na temat tej choroby, jej oznak i objawów, a także możliwej profilaktyki w postaci dostępnych szczepień ochronnych

– mówi dr n. med. Alicja Karney

W Polskim Programie Szczepień Ochronnych od 2007 r. wśród szczepień obowiązkowych przeciwko bakteriom wywołującym ZOMR jest to przeciw HiB. Od chwili jego wprowadzenia odnotowano spektakularną redukcję zapadalności na HiB wśród najmłodszych dzieci. W 2017 r. do obowiązkowego programu dołączyły również szczepienia przeciwko pneumokokom

– podkreśla.

Wśród szczepień zalecanych jest także szczepienie przeciwko meningokokom. W Polsce, najwięcej zakażeń wywołują meningokoki typu B – odpowiadają one za 67% zachorowań w całym społeczeństwie. Wśród najmłodszych, statystyki te są jeszcze wyższe – notuje się, że serogrupa B odpowiada za 69% zachorowań u dzieci do 5. roku życia i 80% u niemowląt (w 1. roku życia)10.

Dlatego, jak zalecają eksperci w Rekomendacjach Dotyczących Szczepień Przeciwko Meningokokom Dzieci i Osób Dorosłych (opublikowanych we wrześniu 2022 r.)11, jeżeli z jakiegoś powodu nie ma możliwości jednoczesnego podania szczepionek przeciw meningokokom typu B oraz ACWY, niemowlęta w Polsce powinny być w pierwszej kolejności szczepione właśnie przeciw meningokokom typu B. To szczepienie można rozpocząć już od ukończonego 2. miesiąca życia, ale warto je wykonać w każdym wieku, ponieważ na inwazyjną chorobę meningokokową można zachorować przez całe życie.

Chociaż nie jest to szczepienie obowiązkowe, a zalecane, nie oznacza to, że jest ono mniej ważne. Co prawda inwazyjna choroba meningokokowa występuje rzadko, ale blisko w 100% przypadków wiąże się z hospitalizacją a jej przebieg zwykle jest ciężki

– podkreśla dr n. med. Alicja Karney.

Celem kampanii edukacyjnej „Wyprzedź meningokoki” jest zwiększenie świadomości, szczególnie wśród rodziców, na temat inwazyjnej choroby meningokokowej (IChM), mogącej przebiegać pod postacią sepsy i/ lub zapalenia opon mózgowo – rdzeniowych, objawów choroby oraz możliwości ochrony przed nią za pomocą szczepień. Organizatorami kampanii są firma GSK oraz Fundacja Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Więcej informacji nt. inwazyjnej choroby meningokokowej na stronie: www.wyprzedzmeningokoki.pl.

NP –PL-MNX-PRSR-220001 wrzesień 2022

Wszystkie działania niepożądane produktów leczniczych należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 492-13-01, fax (22) 492-13-09, zgodnie z zasadami monitorowani bezpieczeństwa produktów leczniczych lub do podmiotu odpowiedzialnego za produkt, którego zgłoszenie dotyczy. Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu www.urpl.gov.pl.

Dowiedz się więcej na Wyprzedźmeningokoki.pl

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Morzycka
Specjalista ds. Komunikacji GSK
E-mail: katarzyna.x.morzycka@gsk.com
Mobile: +48 504 110 455

Sylwia Jasińska
FleishmanHillard | ul. Ogrodowa 58 | 00-876 Warsaw | Poland
E-mail: sylwia.jasinska@fleishmaneurope.com
Mobile: +48 605-540-980

________________________________________

1 WHO, Deafiting meningitis by 2030: A Global Road Map, www.who.int (dostęp: wrzesień 2022 r.)

2WHO, Deafiting meningitis by 2030: A Global Road Map, https://www.who.int/(dostęp: wrzesień 2022r.)

3Confederation of Meningitis Organisations, Types of meningitis, www.comomeningitis.org (dostęp: wrzesień 2022 r.)

4The Lancet;2020;396;s30-s31(v1.0), (dostęp: wrzesień 2022)

5WHO, https://www.who.int/(dostęp: wrzesień 2022 r. )

6Confederation of Meningitis Organisations. Key Facts, https://www.comomeningitis.org/facts, (dostęp: wrzesień 2022 r.)

7Konior R., Szczepienia przeciwko meningokokom [w:] Inwazyjna Choroba Meningokokowa, PZWL, Warszawa 2016

8Siewert B., Stryczyńska-Kazubska J., Wysocki J., Inwazyjna choroba meningokokowa w: Pediatria po Dyplomie, Medical Tribune Polska, czerwiec 2017

9WHO, Deafiting meningitis by 2030: A Global Road Map, https://www.who.int/(dostęp: wrzesień 2022r.)

10Skoczyńska A, Gołębiewska A, Wróbel-Pawelczyk I, Kiedrowska M, Ronkiewicz P, Błaszczyk K, Kuch A, Hryniewicz W.
Inwazyjna choroba meningokokowa w Polsce w 2021 roku (dane KOROUN), 2022 (dostęp: wrzesień 2022 r.)

11Kuchar E., Czajka H., Gowin E., Nitsh – Osuch A., Skoczyńska A., Szenborn L., Wrotek A., Wysocki J., Mastalarz – Migas A.,Peregud – Pogorzelski J., Jackowska T., Rekomendacje dotyczące szczepień przeciwko meningokokom dzieci i osób dorosłych [w:] Przegląd Pediatryczny, 2022/Vol. 51/No. 3/ 4- 16

NP –PL-MNX-PRSR-220001 wrzesień 2022