GSK z nowymi benefitami dla pracownikow i ich rodzin

Firma GSK rozszerzyła swój program wsparcia pracowników i ich rodzin o dodatkowe, pełnopłatne urlopy rodzicielskie oraz urlop na opiekę nad chorym bliskim.

Wymiar nowych benefitów urlopowych wykracza poza rozwiązania wymagane polskim prawem pracy, a skorzystać z nich mogą osoby będące w każdym typie rodziny i związku.

Godzenie obowiązków służbowych i rodzinnych jest często niemałym wyzwaniem, zwłaszcza kiedy ma się pod opieką w domu małe dzieci lub chorego członka rodziny. Konieczność wykorzystywania dni urlopowych, nieplanowane wyjścia do lekarza, a nawet stres związany z koniecznością usprawiedliwiania się przed kolegami z pracy i szefem – to bolączki, które mogą prowadzić do obniżenia efektywności, wypalenia zawodowego, a nawet rezygnacji z pracy. Firma GSK postanowiła wyjść naprzeciw tym wyzwaniom, robiąc kolejny krok w kierunku budowania firmy dbającej o work-life balance pracowników.

Firma przyjazna rodzinie i pracownikom

Nowe benefity zostały wprowadzone w GSK na początku roku i obejmują 18 tygodni pełnopłatnego urlopu rodzicielskiego na opiekę nad dzieckiem dla obojga rodziców we wszystkich typach rodzin oraz 20 pełnopłatnych dni wolnych w przypadku poważnej choroby lub pobytu w szpitalu członka rodziny.

Dodatkowo, w ramach działań wewnętrznych, GSK promuje sprawiedliwy podział opieki i zaangażowania w wychowanie dzieci poprzez zachęcanie ojców do wykorzystywania przysługującego im urlopu rodzicielskiego.

Statystki ZUS wskazują, że w 2020 roku jedynie 1% uprawnionych ojców zdecydowało się skorzystać z przysługującego im świadczenia.

W większości przypadków związane jest to z kwestiami finansowymi lub obawą o utratę możliwości rozwoju swojej kariery w organizacji1. Aby zapewnić równość w polityce urlopów rodzicielskich, niezależnie od tego, kto w rodzinie pełni funkcję głównego opiekuna, GSK promuje urlop rodzicielski jako normę dla wszystkich rodziców.

W GSK zależy nam na tym, aby każdy z rodziców mógł spędzić jak najwięcej czasu ze swoim nowonarodzonym dzieckiem, jednocześnie nie martwiąc się o swoją karierę zawodową. Wspólna opieka nad dzieckiem pozwala na zbudowanie rodzinnych więzi, ale również umożliwia każdemu z rodziców powrót do pracy i rozwój swojej kariery zawodowej. Cieszę się, ze wdrażając nowe benefity możemy zaadresować te wątpliwości, które często powstrzymywały ojców przed wykorzystaniem przysługujących im uprawnień. Mamy nadzieję, że uszczęśliwią one wielu pracujących w GSK rodziców

– mówi Cristiano Costanzo, Dyrektor Generalny GSK w Polsce.

Dodatkowe dni wolne mogą wykorzystać także pracownicy opiekujący się chorym członkiem rodziny. 20-dniowy urlop zapewni pracownikom, którzy łączą opiekę domową z karierą, bardzo potrzebną pomoc, a także dużą elastyczność w zakresie sposobu i czasu korzystania z tego typu wsparcia.

Otwartość na różnorodność

Wdrożenie nowych benefitów to kolejne z działań GSK na rzecz włączania i różnorodności. Jako inkluzywny pracodawca firma obejmuje wsparciem pracowników i ich partnerów żyjących w każdym typie rodziny i związku.

W pracy spędzamy większość naszego dnia. To oczywiste, że chcemy czuć się w niej wspierani, bezpieczni i doceniani. W GSK wiemy, jak ważna jest kultura włączania i różnorodności i czujemy się odpowiedzialni za tworzenie przyjaznego miejsca pracy. Pozostajemy w ciągłym dialogu z naszymi pracownikami, aby lepiej rozumieć stojące przed nimi wyzwania. Chcemy, aby wprowadzane przez nas benefity odpowiadały potrzebom różnych grup, nikogo nie wykluczając, i poprawiały dobre samopoczucie psychiczne, fizyczne, społeczne i finansowe naszych pracowników. Wychodzimy tu ponad minimum wymagane przez polskie prawo – oferujemy nie tylko dłuższe urlopy, ale obejmujemy też opieką osoby pozostające w związkach nieformalnych

- podkreśla Krzysztof Kępiński, Dyrektor Relacji Zewnętrznych GSK w Polsce.

18 tygodni pełnopłatnego urlopu rodzicielskiego może być wykorzystane przez rodziców zatrudnionych w GSK, którzy nie mają żadnych uprawnień rodzicielskich wynikających z polskich przepisów. Podobnie inkluzywne podejście zostało zastosowane w przypadku urlopu na opiekę nad członkiem rodziny - za bliskiego członka rodziny został uznany współmałżonek, partner, partnerka, dziecko, rodzic osoby pracującej oraz dziecko lub rodzic partnera i partnerki.

Jestem niezwykle dumny, że swoimi codziennymi działaniami potwierdzamy, że jako GSK jesteśmy otwarci na różnorodność. Te benefity to nie tylko kolejny element budowania naszej włączającej kultury, ale jest to również cegiełka do budowania bardziej inkluzywnego środowiska pracy w Polsce. Mam nadzieję, że coraz więcej pracodawców pójdzie za naszym przykładem i zdecyduje się wspierać różnorodność w każdym aspekcie swojej działalności

- dodaje Jarosław Skupiński, HR Country Head Poland.

Pełnopłatny urlop rodzicielski i dodatkowe dni opieki nad poważnie chorym członkiem rodziny to nie wszystkie benefity oferowane w GSK. Firma wprowadziła również możliwość pracy zdalnej i elastyczne godziny pracy, dodatkowe dni wolne, dofinansowanie wyposażenia biura w domu, szerokie wsparcie profilaktyki zdrowotnej, obejmujące szczepienie dla dzieci i dorosłych, opiekę psychologiczną oraz urlop sabbatical.

***

Informacje o firmie GSK:
GSK to globalna firma biofarmaceutyczna, której celem jest połączenie nauki, technologii i umiejętności,
aby razem pokonywać choroby. Więcej informacji o firmie znajduje się na stronie:
https://pl.gsk.com/pl-pl/strona-glowna/


Zapytania ze strony mediów:
Małgorzata Stolarczyk-Zdrojkowska
Communications Department Manager GSK,
ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa
E: malgorzata.x.stolarczyk-zdrojkowska@gsk.com
T +0048 573 20 50 50

_____________________________________

1https://gov.legalis.pl/zaledwie-1-ojcow-korzysta-z-urlopu-rodzicielskiego-a-tylko-ponad-polowa-z-ojcowskiego/

 

Czerwiec 2023, SUPP-2302123