Cristiano Costanzo w zarządzie INFARMY

Cristiano Costanzo, Dyrektor Generalny GSK w Polsce, został nowym Członkiem Zarządu branżowej organizacji INFARMA. Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA reprezentuje firmy farmaceutyczne, prowadzące działalność badawczo-rozwojową i produkujące innowacyjne leki. Związek wyznacza normy dla branży, dotyczące m.in. promocji i reklamy produktów leczniczych, prowadzenia badań czy współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia.

Podczas Walnego Zgromadzenia Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA wybrany został nowy skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. Na stanowisko Prezesa Zarządu INFARMY powołana została Agnieszka Grzybowska-Zalewska, obecna Prezes Zarządu Sanofi w Polsce, nowym Członkiem Zarządu został zaś Cristiano Costanzo, Dyrektor Generalny GSK w Polsce.

Dołączenie do struktur jednej z najbardziej opiniotwórczych organizacji branżowych to dla mnie ogromne wyróżnienie. Cieszę się, że będę mógł podzielić się swoim doświadczeniem i kompetencjami. Sektor farmaceutyczny i biotechnologiczny to jedna z kluczowych gałęzi polskiej gospodarki, którą chcemy aktywnie kształtować. Polska to jedna z najszybciej rozwijających się lokalizacji GSK na świecie. Mają tu siedzibę nasze globalne centra kompetencji i wiele strategicznych dla organizacji funkcji, które świadczą wysokospecjalistyczne usługi dla pozostałych oddziałów. Wierzę, że razem z koleżankami i kolegami ze Związku z zaangażowaniem i sukcesami będziemy realizować priorytety INFARMY

– skomentował Cristiano Costanzo, Dyrektor Generalny GSK.

Firma GSK, obecna w Polsce od 45 lat, jest jednym z największych inwestorów branży farmaceutycznej. Z raportu „GSK w Polsce. Innowacyjna firma biofarmaceutyczna. Partner polskiej gospodarki”i wynika, że od 1998 roku, od kiedy miały miejsce pierwsze inwestycje GSK w Polsce, firma zainwestowała w naszym kraju już ponad 2,2 mld zł. GSK inwestuje w rozwój szczepionek i leków specjalistycznych, koncentrując się na czterech głównych obszarach terapeutycznych: chorobach zakaźnych, HIV, onkologii i chorobach układu immunologicznego. Firma nieustannie wprowadza na rynek nowe produkty, m.in. szczepionki dla osób dorosłych, które są ważnym elementem profilaktyki chorób i zdrowego starzenia się. Ostatnio udostępniona dla polskich pacjentów szczepionka przeciwko półpaścowi oraz zatwierdzona przez EMA szczepionka przeciwko RSV odzwierciedlają innowacje GSK w obszarze szczepień.


Cristiano Costanzo objął funkcję Dyrektora Generalnego GSK w Polsce w listopadzie 2022 r. Z GSK związany jest od 2005 roku. Przed objęciem stanowiska Dyrektora Generalnego GSK w Polsce Cristiano Costanzo pełnił rolę Globalnego Dyrektora Marketingu w obszarze leków oddechowych. Jest absolwentem studiów chemicznych na Uniwersytecie w Pizie, uzyskał także tytuł Executive Master in Business Administration na uczelni SDA Bocconi Milan.

_______________

Informacje o firmie GSK:

GSK to globalna firma biofarmaceutyczna, której celem jest połączenie nauki, technologii i umiejętności, aby razem pokonywać choroby. Więcej informacji o firmie znajduje się na stronie pl.gsk.com.

Zapytania ze strony mediów:

 

Małgorzata Stolarczyk-Zdrojkowska

Communications Department Manager

GSK, ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa

malgorzata.x.stolarczyk-zdrojkowska@gsk.com

T +0048 573 20 50 50

 

Piśmiennictwo:

iRaport „GSK w Polsce. Innowacyjna firma biofarmaceutyczna. Partner polskiej gospodarki”; https://www.gsk.com/media/7462/annual-report-2021.pdf; dostęp: 21.06.2023

 

Czerwiec 2023, SUPP-2302072