SYNFLORIX - zawiesina do wstrzykiwań

Lek należy do klasyfikacji ATC:

J 07 - Szczepionki

Rodzaj publikacji

Charakterystyka produktu leczniczego i ulotka dla pacjenta

 pobierz plik

 

data ostatniej modyfikacji : 2018-12-10