Rotarix – proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny doustnej, Rotarix – zawiesina doustna

Lek należy do klasyfikacji ATC:

J 07 - Szczepionki

Rodzaj publikacji

Charakterystyka produktu leczniczego i ulotka dla pacjenta

 pobierz plik

 

data ostatniej modyfikacji : 2020-04-06