Menveo - proszek i roztwór do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Lek należy do klasyfikacji ATC:

J 07 - Szczepionki

                                                                         Rodzaj publikacji

Charakterystyka produktu leczniczego i ulotka dla pacjenta

 pobierz plik

 

data ostatniej modyfikacji : 2020-03-03