Shingrix – proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

Lek należy do klasyfikacji ATC:

J 07 - Szczepionki

Rodzaj publikacji

Charakterystyka produktu leczniczego i ulotka dla pacjenta

pobierz plik

 

data ostatniej modyfikacji : 2021-05-04