Rabipur - proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań (fiolka + ampułko-strzykawka)

Lek należy do klasyfikacji ATC:

J 07 Szczepionki

 02.06.2021 nastąpiła zmiana podmiotu odpowiedzialnego dla produktu Rabipur z GSK na Bavarian Nordic A/S.

data ostatniej modyfikacji : 2021-06-17