Infanrix hexa - proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

Szczepionka przeciwko błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (komponenta acelularna) (Pa), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inaktywowana) (IPV) i przeciwko Haemophilus influenzae typ b (Hib) skoniugowana (adsorbowana)

Lek należy do klasyfikacji ATC:

J 07 – Szczepionki

Rodzaj publikacji

Charakterystyka produktu leczniczego i ulotka dla pacjenta

 pobierz plik


data ostatniej modyfikacji : 2021-02-03

PL/PR/0048/16b