Engerix B - 20 mcg - zawiesina do wstrzykiwań

Lek należy do klasyfikacji ATC:

J 07 - Szczepionki

                                                                   Rodzaj publikacji

 Charakterystyka produktu leczniczego

pobierz plik

 Ulotka dla pacjenta

pobierz plik


 data ostatniej modyfikacji : 2021-03-25