Engerix B - 10 mcg - zawiesina do wstrzykiwań

Lek należy do klasyfikacji ATC:

J 07 - Szczepionki

 

                                                                   Rodzaj publikacji

 Charakterystyka produktu leczniczego

pobierz plik 

 Ulotka dla pacjenta

pobierz plik

 

data ostatniej modyfikacji : 2021-03-25