Wymagania techniczne dla dostawców

Wymagania techniczne dla współpracy z GlaxoSmithKline w Polsce
obowiązujące od dnia 1 sierpnia 2013 r.

Niniejsze wymagania znajdują zastosowanie do współpracy pomiędzy GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. i partnerami biznesowymi, odnoszącej się do wykonania usług określonych w zamówieniu wystawianym i wysyłanym z systemu finansowego GSK.


Tytuł publikacji

 

Stosowanie substancji chemicznych / preparatów na terenie GSK przez firmy zewnętrzne.

Pobierz plik

Wytyczne dla firm zewnętrznych do przeglądu przenośnych urządzeń elektrycznych v1

Pobierz plik

Książeczka Bezpieczna Praca

Pobierz plik

Standard wygradzania i oznakowania

Pobierz plik