Dla dostawców

Ogólne warunki nabywania towarów i usług przez GlaxoSmithKline w Polsce obowiązujące od dnia 15.12.2017 r.

Niniejsze warunki znajdują zastosowanie do współpracy pomiędzy GSK Services Sp. z o.o., GSK Commercial Sp. z o.o., GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. oraz GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. („GSK”) i partnerami biznesowymi, odnoszącej się do sprzedaży lub dostawy towarów bądź wykonania usług określonych w zamówieniu wystawianym i wysyłanym z systemu finansowego GSK, o ile GSK nie zawarło z partnerem biznesowym w tym zakresie umowy w formie pisemnej.

W razie zawarcia umowy w formie pisemnej, zastosowanie warunków ulega wyłączeniu. Jednocześnie w żadnym przypadku do współpracy pomiędzy GSK i partnerami biznesowymi nie znajdują zastosowania jakiekolwiek ogólne warunki lub innego rodzaju wzorce umowne ustanowione lub stosowane przez partnerów biznesow

Tytuł publikacji

OGÓLNE WARUNKI NABYWANIA TOWARÓW I USŁUG GLAXOSMITHKLINE POLSKA 3.0 
Obowiązujące od dnia 15 grudnia 2017 r.

Pobierz plik

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF PURCHASE OF GOODS AND SERVICES BY GLAXOSMITHKLINE POLSKA 3.0
Effective from 15 December 2017

Pobierz plik

Polityka współpracy ze stronami trzecimi_EN

Pobierz plik

Polityka współpracy ze stronami trzecimi_PL

Pobierz plik