Dla dostawców

Ogólne warunki nabywania towarów i usług przez GlaxoSmithKline w Polsce obowiązujące od dnia 1 maja 2013 r.

Niniejsze warunki znajdują zastosowanie do współpracy pomiędzy GSK Services Sp. z o.o., GSK Commercial Sp. z o.o. oraz GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. („GSK”) i partnerami biznesowymi, odnoszącej się do sprzedaży lub dostawy towarów bądź wykonania usług określonych w zamówieniu wystawianym i wysyłanym z systemu finansowego GSK, o ile GSK nie zawarło z partnerem biznesowym w tym zakresie umowy w formie pisemnej.

W razie zawarcia umowy w formie pisemnej, zastosowanie warunków ulega wyłączeniu. Jednocześnie w żadnym przypadku do współpracy pomiędzy GSK i partnerami biznesowymi nie znajdują zastosowania jakiekolwiek ogólne warunki lub innego rodzaju wzorce umowne ustanowione lub stosowane przez partnerów biznesowych.

Tytuł publikacji

Ogólne warunki nabywania towarów i usług GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o. o. Obowiązujące od dnia 6 czerwca 2016 roku.

Pobierz plik

General terms & conditions of purchase of goods and services by GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o. o. Effective from 6 June 2016

Pobierz plik

Ogólne warunki nabywania towarów i usług GlaxoSmithKline Polska 2.0

Pobierz plik

General terms & conditions of purchase of goods and services by GlaxoSmithKline Polska 2.0

Pobierz plik

Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi

Pobierz plik