Zrównoważony rozwój

GSK ma do odegrania ważną rolę w zakresie poprawy jakości ludzkiego życia, pozwalając ludziom osiągać więcej, czuć się lepiej i żyć dłużej.

Nasza praca skupia się na opracowywaniu i zwiększaniu dostępności leków i produktów, które pomagają milionom ludzi na świecie, niezależnie od ich miejsca zamieszkania bądź od zasobności ich portfela.

Zależy nam na rozwijaniu naszej działalności w sposób uwzględniający uwarunkowania społeczne, gospodarcze i ekologiczne. Staramy się dla przyszłych pokoleń budować świat, w którym panuje sprawiedliwość, racjonalność i integracja społeczna.

By dowiedzieć się więcej, pobierz (PDF).