Zdrowie i dobrobyt społeczności

Prowadzimy działania mające na celu poprawę sytuacji poszczególnych społeczności.

Nasze inwestycje, oprócz tego, że przynoszą korzyści społecznościom, wzmacniają również naszą działalność gospodarczą, poprzez poprawę naszej reputacji, podnoszenie morale pracowników oraz umożliwianie nam budowania relacji z rożnego rodzaju interesariuszami.

GSK we współpracy z partnerami i organizacjami humanitarnymi dba o odpowiednie przygotowanie oraz o zapewnienie odpowiedniej reakcji na sytuacje kryzysowe. W niektórych przypadkach przyspieszamy proces opracowywania szczepionek ratujących życie, w innych przekazujemy charytatywnie środki pieniężne i produkty, a nasi pracownicy poświęcają swój czas dla innych. Ponadto inwestujemy w wieloletnie procesy odbudowy i rekonstrukcji po klęskach żywiołowych.

W skali globalnej w 2015 r. przekazaliśmy 1,1 mln funtów na wspieranie działań stanowiących odpowiedź na ogólnoświatowy kryzys migracyjny.