Nasze zobowiązania

Otwarte innowacje

Dalsze wykorzystanie modelu „otwartych innowacji” w dziedzinie badań i rozwoju – obecnie wykorzystywanego w walce z chorobami w krajach rozwijających się – tak aby objąć nim inne ważne niezaspokojone potrzeby zdrowotne, w tym leczenie chorób zakaźnych i choroby Alzheimera.

Status: zrealizowano

Utworzenie pierwszego na świecie „Otwartego Laboratorium” chorób niezakaźnych w Afryce; przyspieszenie prac nad nowymi antybiotykami z wykorzystaniem naszych najbardziej zaawansowanych technologii, przystąpienie w najbliższym czasie do fazy III badań klinicznych; przyjęcie podejścia opartego na współpracy w badaniach nad demencją; wspieranie współpracy naukowej oraz nowoczesnych mechanizmów finansowania w celu przyspieszenia realizacji projektów badawczych.

 

Tworzenie produktów, które lepiej odpowiadają na potrzeby rynku

Dalsze poszerzanie portfolio leków, szczepionek i produktów ochrony zdrowia, które w większym stopniu odpowiadałoby na potrzeby ludzi z całego świata, w tym także osób, które mają utrudniony dostęp do naszych leków i ograniczone możliwości finansowe.

Status: realizacja w toku

Rozpoczęcie badania klinicznego niedrogiej postaci oksytocyny do inhalacji, wykazującej stabilność cieplną, opracowanej we współpracy z Uniwersytetem w Monash oraz innymi partnerami. Złożenie do Europejskiej Agencji Leków (EMA) wniosku o rejestrację żelu antyseptycznego zapobiegającego zakażeniom w obrębie pępowiny u noworodków.

 

Szerszy dostęp do leków i szczepionek

Kontynuacja implementacji elastycznej strategii cenowej dotyczącej leków przepisywanych na receptę i szczepionek, w celu zwiększenia skali ich stosowania wśród osób, które mają utrudniony dostęp do naszych produktów i ograniczone możliwości finansowe.

Status: realizacja w toku

Współpraca z firmą Desano Pharmaceuticals ukierunkowana na produkcję naszego leku na HIV w Chinach i wielu krajach rozwijających się. Przedłużenie do 10 lat zobowiązania do niepodnoszenia cen w krajach, w których zakończona zostanie realizacja programu wsparcia w ramach inicjatywy GAVI; ustalenie cen wszystkich sześciu nowych leków wprowadzonych niedawno na rynek w USA na tym samym poziomie lub poniżej ceny leków, które nasze terapie mają zastąpić.

 

Zmniejszenie śmiertelności wśród dzieci

Dalsze inwestowanie we współpracę międzysektorową na rzecz ograniczenia śmiertelności wśród dzieci.

Status: realizacja w toku

Udzielenie pomocy ponad 1,3 mln dzieci z najbiedniejszych krajów na świecie w ramach współpracy z organizacją Save the Children. Nagrodzenie w ramach dorocznej nagrody Healthcare Innovation Award w wysokości 1 mln USD zrównoważonych i mierzalnych innowacji w ochronie zdrowia, mających na celu zwiększenia przeżywalności wśród dzieci poniżej piątego roku życia. 

 

Wzmacnianie infrastruktury zdrowotnej

Kontynuacja współpracy partnerskiej na rzecz wspierania rozwoju i wzmacniania infrastruktury w sektorze ochrony zdrowia. Przewidujemy, że inicjatywa ta może do 2020 r. zapewnić 20 mln ludzi lepszy dostęp do opieki medycznej (w porównaniu z 2012 r.).

Status: realizacja w toku

Dalsze inwestowanie 20% wypracowanych zysków w 35 najsłabiej rozwiniętych krajach (LDC), przeszkolenie kolejnych 15 tys. pracowników służby zdrowia (w sumie 40 tys. od 2009 r.) oraz dotarcie ze wsparciem do 5,5 mln ludzi (11 mln od 2009 r.). Poszerzenie programu szkoleń dla pracowników służby zdrowia w najsłabiej rozwiniętych krajach o kolejne regiony Afryki Subsaharyjskiej.

 

Dostęp do leczenia przeciwretrowirusowego w walce z HIV

Poszukiwanie nowych metod leczenia i zwiększanie dostępu do naszych leków dla osób zakażonych wirusem HIV za pośrednictwem działalności ViiV Healthcare. Wspieranie realizacji celu 90-90-90 w ramach programu UNAIDS do 2020 r. Współpraca ze społecznościami w walce z uprzedzeniami i dyskryminacją związanymi z HIV.

Status: realizacja w toku

Dotarcie do 138 krajów na świecie za pośrednictwem programów dostępu do leczenia realizowanych przez ViiV Healthcare. Udzielenie 16 dobrowolnych, nieodpłatnych licencji umożliwiających wytwórcom leków generycznych sprzedaż produktów ViiV Healthcare po znacznie niższych cenach. Umożliwienie – wspólnie z organizacją Clinton Health Access Initiative – firmie farmaceutycznej Aurobindo złożenia wniosku do amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie generycznej postaci leku dolutegrawir.

 

Walka z malarią

Realizacja kolejnych działań w oparciu o nasze 30-letnie zaangażowanie w walkę z malarią poprzez dalsze inwestycje w badania i rozwój oraz programy partnerstwa w tym zakresie.

Status: realizacja w toku

Uzyskanie od Europejskiej Agencji Leków pozytywnej opinii naukowej w sprawie kandydującej szczepionki przeciwko malarii RTS,S do stosowania u dzieci w wieku od sześciu tygodni do 17 miesięcy. Przystąpienie do współpracy z organizacją Comic Relief (wysokość zaangażowania – 22 mln funtów) w celu zwalczania malarii w pięciu krajach endemicznych.

 

Eliminacja i kontrola chorób tropikalnych

Pomoc w eliminowaniu i kontroli – do 2020 r. – dziesięciu zaniedbanych chorób tropikalnych, które dotykają 1,4 mld osób, w tym słoniowacizny, poprzez stałe inwestowanie w badania i rozwój, nieodpłatne przekazywanie produktów i przystąpienie do London Declaration on Neglected Tropical Diseases (londyńskiej deklaracji w sprawie zaniedbanych chorób tropikalnych).

Status: realizacja w toku

Udostępnienie ponad 760 milionom ludzi ponad 902 milionów tabletek albendazolu w celu wyeliminowania słoniowacizny i kontroli robaczycy jelitowej. Publikacja danych dotyczących 600 wysokiej jakości substancji przeciw zaniedbanym chorobom tropikalnym w 2015 r. wytypowanych w ramach przeszukania ponad dwóch milionów związków chemicznych z naszego zbioru.

 

Eradykacja polio

Dalsze wspieranie Światowej Organizacji Zdrowia w działaniach na rzecz eradykacji polio do 2018 r. poprzez dostarczanie szczepionek dla UNICEF-u.

Status: realizacja w toku

Dostarczenie 220 mln dawek doustnej szczepionki przeciw polio (OPV) w 2015 r. (łącznie od 1988 r. aż 16 mld dawek) Zainwestowanie w zakład produkujący inaktywowaną szczepionkę przeciwko polio w Belgii.

 

Dowiedz się więcej o naszych zobowiązaniach