Inwestycje na rzecz najsłabiej rozwiniętych krajów

Nie ma prostego rozwiązania problemu braku stałego dostępu do opieki zdrowotnej w krajach rozwijających się. Największą i najpoważniejszą barierą jest ubóstwo.

W wielu krajach ludzie nie mają wystarczającej ilości żywności ani odpowiedniego dostępu do czystej wody. Nie mają również możliwości korzystania ze szpitali czy przychodni, które udzielają profesjonalnej pomocy medycznej i zapewniają leczenie. Wyzwania te sprawiają, że wnoszony przez nas wkład zyskuje na istotności.

W najbiedniejszych krajach świata wciąż brakuje przeszkolonych pracowników służby zdrowia, co uniemożliwia wielu pacjentom dostęp do leków i szczepionek, niezależnie od ich kosztu. Inwestując 20% naszych zysków w przeszkolenie pracowników służby zdrowia pierwszego kontaktu w krajach najsłabiej rozwiniętych, mamy zamiar do 2020 r. poprawić dostęp do opieki zdrowotnej dla 20 mln osób. Nasze inwestycje od 2009 r. wyniosły już łącznie ponad 21 mln funtów. 25 tys. pracowników służby zdrowia, których w ciągu ostatnich 5 lat nasi partnerzy przeszkolili we współpracy z agendami rządowymi, zapewniło dostęp do opieki medycznej ponad 6,5 mln ludzi.

W ramach współpracy z organizacją Save the Children inwestujemy w programy realizowane w Demokratycznej Republice Konga oraz w Kenii, których celem jest wzmacnianie lokalnych placówek ochrony zdrowia i świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej, szkolenie pracowników podstawowej opieki zdrowotnej i aktywizowanie lokalnej społeczności.