Dostęp do leczenia

Chcemy, aby jak najwięcej osób miało dostęp do naszych produktów. Odpowiedzialnie kreujemy naszą politykę cenową, dzięki czemu możemy oferować nasze leki i szczepionki po cenach uwzględniających warunki ekonomiczne w różnych krajach.

Najniższe ceny szczepionek zarezerwowaliśmy dla państw uczestniczących w inicjatywie GAVI – publiczno-prywatnego porozumienia na rzecz zwiększania dostępu do szczepionek
w najbiedniejszych krajach świata.

Na początku 2015 r. o 10 lat przedłużyliśmy nasze zobowiązanie utrzymania cen dla krajów, które osiągając wyższy poziom rozwoju gospodarczego, przestają się kwalifikować do wsparcia
w ramach GAVI.

Ponadto, w krajach najsłabiej rozwiniętych, ustaliliśmy ceny opatentowanych przez nas leków
i szczepionek na poziomie 25% cen obowiązujących w krajach rozwiniętych – zasada ta będzie obowiązywała tak długo, jak pozwoli nam to pokryć koszty produkcji.