Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Aktywnie współpracujemy na rzecz dobra pacjentów z organizacjami pozarządowymi (NGO), instytucjami rządymi, środowiskiem akademickim i innymi podmiotami.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszym Stanowisku w sprawie planu rozwoju po 2015 r. (PDF).

Współpracujemy z organizacjami takimi jak UNICEF czy GAVI, w celu dostarczania naszych leków i szczepionek na skalę globalną w taki sposób, aby cena nie była barierą dostępu. Podpisane przez nas umowy na dostarczanie GAVI naszych szczepionek przeciwko pneumokokom i rotawirusom umożliwiły immunizację 250 milionów dzieci do 2015 r. 

Wspieramy przyjęty przez WHO cel, którym jest wyeliminowanie polio do 2018 r.
Zobowiązaliśmy się do dostarczania UNICEF szczepionek tak długo, aż choroba zostanie całkowicie wyeliminowana.

W 2009 r. – wraz z firmą Pfizer – powołaliśmy niezależną spółkę ViiV Healthcare koncentrującą się wyłącznie na lekach przeciwko HIV. Produkty produkowane przez GSK i firmę Pfizer są wprowadzane na rynek przez spółkę ViiV Healthcare, która zobowiązała się do dostarczania innowacyjnych schematów leczenia osobom zakażonym wirusem HIV na całym świecie.