Współpraca z organizacjami partnerskimi

Współdziałamy z naszymi partnerami i organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju sektora opieki zdrowotnej i jego infrastruktury

Wśród przykładów naszej współpracy partnerskiej w Europie można wymienić działania na rzecz poprawy dostępu do opieki zdrowotnej społeczności romskich w Europie Środkowej i Wschodniej, wsparcie dla programów opieki nad dziećmi z chorobami nowotworowymi w Grecji czy finansowanie irlandzkiej inicjatywy Barretstown Camp, w ramach której prowadzone są zajęcia terapeutyczne dla chorej młodzieży.

Na całym świecie inwestujemy w programy, których celem jest zwiększanie dostępu do opieki zdrowotnej i dążenie do poprawy ogólnej sytuacji całych społeczności.

W najsłabiej rozwiniętych krajach świata ponownie inwestujemy 20% osiąganego przez nas zysku w projekty budowy infrastruktury zdrowotnej. Maksymalizujemy korzyści z naszych inwestycji społecznych dzięki współpracy partnerskiej z organizacjami pozarządowymi i realizacji projektów, które umożliwiają nam wykorzystanie naszej wiedzy i zasobów. Nasze inwestycje nie tylko przynoszą korzyści społecznościom, ale także podnoszą poziom zaangażowania naszych pracowników i są dla nas wsparciem w nawiązywaniu relacji z wieloma różnymi podmiotami.

Nasza filozofia przewiduje celowe kierowanie wsparcia do wybranych programów prozdrowotnych i edukacyjnych, które są innowacyjne, trwałe i generują realne rezultaty. Programy, które wspieramy, bazują na podobnej do naszej wizji wprowadzania zmian w opiece zdrowotnej oraz w miarę możliwości umożliwiają pracownikom GSK realizację zadań związanych z pomaganiem społecznościom na obszarach, w których prowadzimy działalność.