Współpraca z organizacjami pacjentów

Organizacje pacjentów zapewniają chorym informacje o tym, jak żyć z ich chorobą, tworzą grupy wsparcia, które są miejscem dyskusji dla pacjentów. Prowadzą programy edukacyjne, będące wparciem dla chorych i ich rodzin.

GSK współpracuje z wieloma różnymi organizacjami pacjentów w całej Europie, w obszarach takich jak np. astma, cukrzyca, a także w chorobach nowotworowych. Nasze wsparcie polega na próbie zrozumienia potrzeb pacjentów i problemów, z jakimi się borykają w życiu codziennym. Naszym celem jest udzielanie wsparcia oraz promocja konstruktywnej debaty wśród wszystkich zainteresowanych problematyką ochrony zdrowia w naszym kraju. GSK i organizacje pacjentów współdziałają, aby ułatwić pacjentom dostęp do opieki i najskuteczniejszych metod leczenia.

GSK angażuje się we współpracę z organizacjami pacjentów, stosując wysokie standardy etyczne oraz zakłada całkowitą przejrzystość działań. Głównymi zasadami naszej współpracy z tymi organizacjami są zaufanie i wzajemny szacunek. Nawiązujemy kontakty mające na celu utrzymanie długoterminowej współpracy, co przyczynia się również do wzmacniania wiarygodności i niezależności organizacji pacjentów.

2018

Wsparcie Organizacji Pacjenckich w 2018 roku

ORGANIZACJA

 

ZAKRES WSPRACIA (PLN)

FORMA WSPARCIA

CEL WSPARCIA

UDZIAŁ WSPARCIA W CAŁOŚCIOWYM BUDŻECIE ORGANIZACJI

Społeczny Komitet do spraw AIDS

43 900 PLN

DAROWIZNA

Warsztaty edukacyjne z zakresu profilaktyki HIV i innych chorób STI, skierowane do młodzieży warszawskiej  w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz na realizacja projektu „Wakacje z Małym Księciem” – turnus rehabilitacyjno – edukacyjny dla dzieci i młodzieży żyjącej z HIV/AIDS

5,22%

Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP

45 000PLN

DAROWIZNA

Organizacja Światowego Dnia Astmy, Światowego Dnia POChP i Dni Spirometrii oraz przygotowanie i udostępnienie filmów edukacyjnych o codziennym życiu z chorobami płuc

24%

OGÓLNOPOLSKA SIEĆ

OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV/AIDS „SIEĆ PLUS”

30 160 PLN

DAROWIZNA

XXII OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV/AIDS W SZARLOCIE oraz II Ogólnopolskie Spotkanie „Aging with HIV”

24,6%