Współpraca z organizacjami pacjentów

Organizacje pacjentów zapewniają chorym informacje o tym, jak żyć z ich chorobą, tworzą grupy wsparcia, które są miejscem dyskusji dla pacjentów. Prowadzą programy edukacyjne, będące wparciem dla chorych i ich rodzin.

GSK współpracuje z wieloma różnymi organizacjami pacjentów w całej Europie, w obszarach takich jak np. astma, cukrzyca, a także w chorobach nowotworowych. Nasze wsparcie polega na próbie zrozumienia potrzeb pacjentów i problemów, z jakimi się borykają w życiu codziennym. Naszym celem jest udzielanie wsparcia oraz promocja konstruktywnej debaty wśród wszystkich zainteresowanych problematyką ochrony zdrowia w naszym kraju. GSK i organizacje pacjentów współdziałają, aby ułatwić pacjentom dostęp do opieki i najskuteczniejszych metod leczenia.

GSK angażuje się we współpracę z organizacjami pacjentów, stosując wysokie standardy etyczne oraz zakłada całkowitą przejrzystość działań. Głównymi zasadami naszej współpracy z tymi organizacjami są zaufanie i wzajemny szacunek. Nawiązujemy kontakty mające na celu utrzymanie długoterminowej współpracy, co przyczynia się również do wzmacniania wiarygodności i niezależności organizacji pacjentów.

2019

Wsparcie Organizacji Pacjenckich w 2019 roku 

ORGANIZACJA

 

ZAKRES WSPRACIA (PLN)

FORMA WSPARCIA

CEL WSPARCIA

UDZIAŁ WSPARCIA W CAŁOŚCIOWYM BUDŻECIE ORGANIZACJI

Fundacja Pomorski Dom Nadziei

3900 zł

DAROWIZNA

prowadzenie grupy wsparcia dla osób seropozytywnych, konsultacje psychologiczne dla osób  żyjących z HIV/AIDS, profilaktyka HIV/AIDS dla szkół ponadpodstawowych i gimnazjalnych oraz szkolenia kadry pracującej w PKD w Gdańsku i Gdyni

1,9%

Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę Alergię i POCHP

40000 zł

DAROWIZNA

Prowadzenie Szkoły dla chorych na Astmę i POChP, Organizacja Światowych Dni Spirometrii i Światowego Dnia POCHP w Polsce,
edukacja pacjentów nt. astmy ciężkiej oraz wydanie materiałów edukacyjnych dla chorych na astmę i POCHP

18%

OGÓLNOPOLSKA SIEĆ

OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV/AIDS „SIEĆ PLUS”

17633 zł

DAROWIZNA

Zorganizowanie Ogólnopolskiego Spotkania Osób Żyjacych z HIV/AIDS w Szarlocie (woj. pomorskie) w dniach 1-5.09.2019

13,1%