Współpraca z organizacjami pacjentów

Organizacje pacjentów zapewniają chorym informacje o tym, jak żyć z ich chorobą, tworzą grupy wsparcia, które są miejscem dyskusji dla pacjentów. Prowadzą programy edukacyjne, będące wparciem dla chorych i ich rodzin.

GSK współpracuje z wieloma różnymi organizacjami pacjentów w całej Europie, w obszarach takich jak np. astma, cukrzyca, a także w chorobach nowotworowych. Nasze wsparcie polega na próbie zrozumienia potrzeb pacjentów i problemów, z jakimi się borykają w życiu codziennym. Naszym celem jest udzielanie wsparcia oraz promocja konstruktywnej debaty wśród wszystkich zainteresowanych problematyką ochrony zdrowia w naszym kraju. GSK i organizacje pacjentów współdziałają, aby ułatwić pacjentom dostęp do opieki i najskuteczniejszych metod leczenia.

GSK angażuje się we współpracę z organizacjami pacjentów, stosując wysokie standardy etyczne oraz zakłada całkowitą przejrzystość działań. Głównymi zasadami naszej współpracy z tymi organizacjami są zaufanie i wzajemny szacunek. Nawiązujemy kontakty mające na celu utrzymanie długoterminowej współpracy, co przyczynia się również do wzmacniania wiarygodności i niezależności organizacji pacjentów.

2020

Wsparcie Organizacji Pacjenckich w 2020 roku 

ORGANIZACJA

ZAKRES WSPRACIA (PLN)

FORMA WSPARCIA

CEL WSPARCIA

UDZIAŁ WSPARCIA W CAŁOŚCIOWYM BUDŻECIE ORGANIZACJI

Fundacja Pomorski Dom Nadziei

24 626,50

 

darowizna finansowa

Wsparcie finansowe projektów realizowanych dla osób zakażonych HIV/ AIDS oraz ich bliskich.

 

1. Turnus terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób seropozytywnych i ich bliskich,

2. Grupa terapeutyczna dla osób seropozytywnych,

3. Konsultacje psychologiczne dla osób seropozytywnych,

4. Profilaktyka HIV/AIDS-młodzież,

5. Warsztat z umiejętności psychospołecznych dla osób żyjących z HIV,

6. Dystrybucja środków bezpieczeństwa dla pacjentów i personelu Poradni profilaktyczno-leczniczych (HIV/AIDS) dla 22 placówek.

7,8%

Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę Alergię i POCHP

40 000

 

darowizna finansowa

Dofinansowanie edukacji pacjentów na temat astmy ciężkiej.

1. wydanie materiałów edukacyjnych dla chorych na astmę i POCHP pomocnych w edukacji chorych na przewlekłe obstrukcyjne choroby płuc – dystrybucja materiałów edukacyjnych oraz plakatów do poradni.
2. Organizacja Światowego Dnia Spirometrii w Polsce oraz działania medialne w tym dotyczące astmy ciężkiej.
3. Organizacja Światowego Dnia POCHP w Polsce.

19%

Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Rakiem Jajnika „Niebieski Motyl”

31 000

 

darowizna finansowa

Edukacja pacjentów na temat raka jajnika - zakres działań obejmuje cykl webinariów umożliwiających spotkania ze specjalistami, umożliwiających pozyskanie wsparcia psychologicznego, psychoonkologicznego, specjalistycznego (dietetyk onkologiczny, rehabilitant), logistycznego i informacyjnego dla pacjentek z rakiem jajnika.

49,6%

Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka

15 000

 

darowizna finansowa

Wsparcie finansowe wydania książki: „Poradnik – Jak aktywnie żyć z nowotworem”.

3%