Współpraca z organizacjami pacjentów

Organizacje pacjentów zapewniają chorym informacje o tym, jak żyć z ich chorobą, tworzą grupy wsparcia, które są miejscem dyskusji dla pacjentów. Prowadzą programy edukacyjne, będące wparciem dla chorych i ich rodzin.

GSK współpracuje z wieloma różnymi organizacjami pacjentów w całej Europie, w obszarach takich jak np. astma, cukrzyca, a także w chorobach nowotworowych. Nasze wsparcie polega na próbie zrozumienia potrzeb pacjentów i problemów, z jakimi się borykają w życiu codziennym. Naszym celem jest udzielanie wsparcia oraz promocja konstruktywnej debaty wśród wszystkich zainteresowanych problematyką ochrony zdrowia w naszym kraju. GSK i organizacje pacjentów współdziałają, aby ułatwić pacjentom dostęp do opieki i najskuteczniejszych metod leczenia.

GSK angażuje się we współpracę z organizacjami pacjentów, stosując wysokie standardy etyczne oraz zakłada całkowitą przejrzystość działań. Głównymi zasadami naszej współpracy z tymi organizacjami są zaufanie i wzajemny szacunek. Nawiązujemy kontakty mające na celu utrzymanie długoterminowej współpracy, co przyczynia się również do wzmacniania wiarygodności i niezależności organizacji pacjentów.

2016

Wsparcie Organizacji Pacjenckich w 2016 roku

Rada I:

ORGANIZACJA

ZAKRES WSPRACIA (PLN)

FORMA WSPARCIA

CEL WSPARCIA

Ogólnopolska sieć
osób żyjących z HIV/AIDS „Sieć Plus”

19 275 PLN

Darowizna

XX Ogólnopolskie Spotkanie Osób Żyjących z HIV/AIDS w Szarlocie (woj. pomorskie)

Polska Federacja
Stowarzyszeń
Chorych na Astmę,
Choroby Alergiczne i Przewlekłe
Obturacyjne
Choroby Płuc

15 000 PLN

Darowizna

Obchody Światowego Dnia Spirometrii oraz Światowego Dnia POChP, z wykluczeniem badań

Do tej pory udzieliliśmy pomocy następującym organizacjom: