Współpraca z organizacjami pacjentów

Organizacje pacjentów zapewniają chorym informacje o tym, jak żyć z ich chorobą, tworzą grupy wsparcia, które są miejscem dyskusji dla pacjentów. Prowadzą programy edukacyjne, będące wparciem dla chorych i ich rodzin.

GSK współpracuje z wieloma różnymi organizacjami pacjentów w całej Europie, w obszarach takich jak np. astma, cukrzyca, a także w chorobach nowotworowych. Nasze wsparcie polega na próbie zrozumienia potrzeb pacjentów i problemów, z jakimi się borykają w życiu codziennym. Naszym celem jest udzielanie wsparcia oraz promocja konstruktywnej debaty wśród wszystkich zainteresowanych problematyką ochrony zdrowia w naszym kraju. GSK i organizacje pacjentów współdziałają, aby ułatwić pacjentom dostęp do opieki i najskuteczniejszych metod leczenia.

GSK angażuje się we współpracę z organizacjami pacjentów, stosując wysokie standardy etyczne oraz zakłada całkowitą przejrzystość działań. Głównymi zasadami naszej współpracy z tymi organizacjami są zaufanie i wzajemny szacunek. Nawiązujemy kontakty mające na celu utrzymanie długoterminowej współpracy, co przyczynia się również do wzmacniania wiarygodności i niezależności organizacji pacjentów.

2017

Wsparcie Organizacji Pacjenckich w 2017 roku

ORGANIZACJA

 

ZAKRES WSPRACIA (PLN)

FORMA WSPARCIA

CEL WSPARCIA

Stowarzyszenie 
„Plus Minus”

3500 PLN

 

Darowizna

Przeprowadzenie Jubileuszowej Konferencji XX-lecia istnienia schroniska dla osób żyjących z HIV „Domu Ciepła”

Ogólnopolska Sieć Osób Żyjących z HIV/AIDS „Sieć Plus”

25 000 PLN

 

Darowizna

XXI Ogólnopolskie Spotkanie Osób żyjących z HIV/AIDS
w Szarlocie

Społeczny Komitet
ds. AIDS

41 050 PLN

 

Darowizna

Warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży żyjącej z HIV „Wrocław 2017” oraz Warsztaty edukacyjne z zakresu profilaktyki HIV i innych STI, skierowane do młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym, uczęszczającej do warszawskich i podwarszawskich szkół (licea, technika, szkoły zawodowe)

Do tej pory udzieliliśmy pomocy następującym organizacjom: