Darowizny

GSK działając zgodnie ze swoją misją – jesteśmy po to, żebyś osiągał więcej, czuł się lepiej i żył dłużej – nie tylko produkuje i sprzedaje leki, ale także angażuje się w działalność charytatywną.

Aktualna strategia udzielania darowizn przez GSK w Polsce pozostaje zgodna z misją GSK i sprowadza się do następujących działań:

- przekazywania darowizn na cele humanitarne w przypadku katastrof i klęsk żywiołowych;

- dotacji pieniężnych na cele programów i inicjatyw społecznych organizacji pacjentów.

GSK udziela darowizny o charakterze finansowym (poprzez przekazanie środków finansowych na konkretne cele w formie przelewu na rachunek bankowy obdarowanego) i rzeczowym. Nie dopuszcza się udzielania darowizn produktowych (jedynym przypadkiem udzielenia takiej darowizny jest pomoc humanitarna w przypadku katastrof i klęsk żywiołowych). Nie są przyznawane darowizny osobom prywatnym. Dana jednostka wnioskująca może uzyskać tylko jedną darowiznę w ciągu roku kalendarzowego.

GSK zobowiązuje się do zapewnienia całkowitej przejrzystości w udzielaniu darowizn poprzez zamieszczanie informacji dotyczącej beneficjenta, kwoty oraz celu przeznaczenia darowizny na swoich stronach internetowych.

Dokumentem niezbędnym do udzielenia darowizny przez Komitet ds. Darowizn jest pisemna prośba o przyznanie darowizny na przeznaczonym do tego wniosku załączonym poniżej.

Wniosek o przyznanie darowizny (plik DOC)

Wniosek powinien zawierać:

 • cel i uzasadnienie,
 • nazwę i adres jednostki wnioskującej

i być kierowany bezpośrednio do przewodniczącego Komitetu ds. Darowizn na adres
ul. Rzymowskiego 53, 02-697 w Warszawie.

Zasady dotyczące wnioskowania i przekazywania darowizn przez GSK

GlaxoSmithKline działając zgodnie ze swoim przesłaniem, stawia sobie za cel, aby wszystkie udzielane darowizny spełniały wymogi polskiego prawa, były zgodne z globalnymi procedurami GSK, jak i też wytycznymi WHO. W tym celu powołano do życia dwa niezależne ciała doradcze – Komitet ds. Darowizn, który zajmuje się przyznawaniem darowizn na cele humanitarne oraz Radę ds. współpracy z organizacjami pacjentów, która zajmuje się finansowaniem wyłącznie organizacji pacjentów.

Do tej pory z naszej pomocy skorzystali:

III kwartał 2014 roku

 • KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II
  ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków 
  Cel: leczenia pacjenta z tętniczym nadciśnieniem płucnym, który zakończył udział w badaniu klinicznym i u którego konieczna jest kontynuacja terapii ambrisentanem do czasu, w którym ustaną lub zmienią się wskazania medyczne dla postępowania w konkretnych przypadkach lub zmieni się refundacja ww. leku we wskazaniu obejmującym ww. pacjenta. 
  Darowizna produktowa o wartości: 112 959, 96 zł 

  Przedmiot darowizny produktowej:
  12 opakowań leku Volibris (ambrisentan) 5mg x 30 tabletek

Zamknij

IV kwartał 2013 roku

 • EUROPEJSKIE CENTRUM ZDROWIA OTWOCK SP. Z O.O.
  ul. Żytnia 16 Loc.C, 01-014 Warszawa 
  Cel: leczenie pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym, którzy zakończyli udział w badaniu klinicznym i u których konieczna jest kontynuacja terapii ambrisentanem do czasu, w którym ustaną lub zmienią się wskazania medyczne dla postępowania w konkretnych przypadkach lub zmieni się refundacja ww. leku we wskazaniu obejmującym ww. pacjentów. 
  Darowizna produktowa o wartości: 228 071,52 zł 

  Przedmiot darowizny produktowej:
  24 opakowania leku Volibris (ambrisentan) 5mg x 30 tabletek
 • KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II
  ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków 
  Cel: leczenia pacjenta z tętniczym nadciśnieniem płucnym, który zakończył udział w badaniu klinicznym i u którego konieczna jest kontynuacja terapii ambrisentanem do czasu, w którym ustaną lub zmienią się wskazania medyczne dla postępowania w konkretnych przypadkach lub zmieni się refundacja ww. leku we wskazaniu obejmującym ww. pacjenta.
  Darowizna produktowa o wartości: 57 017,88 zł 

  Przedmiot darowizny produktowej:
  6 opakowań leku Volibris (ambrisentan) 5mg x 30 tabletek

Zamknij

I kwartał 2013 roku

 • KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II 
  ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków 
  Cel: leczenie pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym, którzy zakończyli udział w badaniach klinicznych i u których konieczna jest kontynuacja terapii ambisentanem do czasu, w którym ustaną lub zmienią się wskazania medyczne dla postępowania w konkretnych przypadkach lub zmieni się refundacja ww. leku we wskazaniach obejmujących ww. pacjentów. 
  Darowizna produktowa o wartości: 115 397, 01 zł 

  Przedmiot darowizny produktowej:
  12 opakowań VOLIBRIS (ambrisental) 5 mg x 30 tabletek

Zamknij

IV kwartał 2012 roku

EUROPEJSKIE CENTRUM ZDROWIA OTWOCK SP. Z O.O. 
ul. Żytnia 16 loc. C, 01-014 Warszawa 
Cel: leczenie pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym, którzy zakończyli udział w badaniach klinicznych i u których konieczna jest kontynuacja terapii ambisentanem do czasu, w którym ustaną lub zmienią się wskazania medyczne dla postępowania w konkretnych przypadkach lub zmieni się refundacja ww. leku we wskazaniach obejmujących ww. pacjentów. 
Darowizna produktowa o wartości: 288 492, 52 zł

Przedmiot darowizny produktowej: 
30 opakowań VOLIBRIS (ambrisental) 5 mg x 30 tabletek.

Zamknij

IV kwartał 2009 roku

  • Polska Unia Onkologii 
   Polska Unia Onkologii
   ul. W.K. Roentgena 5
   02-781 Warszawa
   Na cele statutowe przekazano 50,000 zł.
  • Polski Czerwony Krzyż 
   ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa
   Cel: na pomoc humanitarną dla Ukrainy w sytuacji pandemii grypy.
   Darowizna produktowa o wartości: 538 760 zł.

   Przedmiot darowizny produktowej:
   - AUGUMENTIN SR tab. 1000 mg+62,5 mg,
   - AUGUMENTIN pr inj/inf 600 mg.
  • Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy
   ul. Swobodna 41, 60-389 Poznań
   Cel: wsparcie sfinansowania doposażenia Sali Doświadczania Świata, 5000,00 zł.
  • Stowarzyszenie „Padre” –  Profilaktyka, Aktywne Działanie, Rozwój i Edukacja
   ul. Franciszkańska 10, 26-060 Chęciny
   Cel: na dofinansowanie otwarcia i funkcjonowania nowej świetlicy środowiskowej „Promyk Dnia”, 5000,00 zł.
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Studzieńcu
   Studzieniec 27b, 09-200 Sierpc
   Cel: na dofinansowanie adaptacji pomieszczeń nowej świetlicy środowiskowej w Sudragach, 10 000,00 zł.
  • Stowarzyszenie Charytatywne POMOC BLIŹNIEMU im. Matki Teresy z Kalkuty
   ul. Świętokrzyska 30 lok 149, 00-116 Warszawa
   Cel: na dofinansowanie świetlicy środowiskowej w Lubowidzu, 10 000,00 zł
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Szudziałowo
   ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo
   Cel: na dofinansowanie otwarcia nowej świetlicy środowiskowej „Promyk Dnia” w Szudziałowie, 5000,00 zł.
  • Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Starszych
   ul. Fabryczna 27, 24-300 Opole Lubelskie
   Cel: na dofinansowanie doposażenia świetlicy „Promyk Dnia”, 15 000,00 zł.
  • Stowarzyszenie „Przyjacielska Dłoń”
   Godów 84a, 27-225 Pawłów
   Cel: na dofinansowanie otwarcia nowej świetlicy środowiskowej „Promyk Dnia”, 5 000,00 zł.
  • Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej
   ul. Kościuszki 25/1A, 57-550 Stronie Śląskie
   Cel: na dofinansowanie funkcjonowania świetlic środowiskowych „Promyk Dnia” w Konradowie i Stójkowie, 10 000,00 zł.
  • Lubuskie Katolickie Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych
   ul. 11 Listopada 30, 68-200 Żary
   Cel: na dofinansowanie uruchomienia dwóch świetlic środowiskowych „Promyk Dnia”, 15 000,00 zł.
  • Stowarzyszenie Rozwoju Ekoturystyki
   Lewkowo Stare 19, 17-220 Narewka
   Cel: na dofinansowanie funkcjonowania świetlic środowiskowych Lewkowo Stare i Siemianówka, 10 000,00 zł.
  • Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna
   ul. Słoneczna 63, 66-400 Gorzów Wielkopolski
   Cel: na dofinansowanie funkcjonowania świetlic środowiskowych w Łagodzinie i Lubiechni Wielkiej, 15 000,00 zł.
  • Caritas Diecezji Ełckiej
   ul. 3 Maja 10, 19-300 Ełk
   Cel: na dofinansowanie funkcjonowania świetlicy „Promyk Dnia” w Orłowie, 10 000,00 zł.
  • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej
   ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn
   Cel: na dofinansowanie otwarcia nowych świetlic środowiskowych „Promyk Dnia” w Rudce, Jabłonnej Lackiej i Kamiennie, 15 000,00 zł.
  • Kępińska Inicjatywa Samorządowa
   ul. Dąbrowskiego 9, 63-600 Kępno
   Cel: na dofinansowanie funkcjonowania świetlicy „Promyk Dnia” w miejscowości Hanulin, 10 000,00 zł.
  • Stowarzyszenie „Marzenie”
   ul. Zamoyskiego 9A, 21-205 Jabłoń
   Cel: na dofinansowanie otwarcia nowej świetlicy „Promyk Dnia” w Dawidach, 10 000,00 zł.
  • Wyszogrodzkie Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju
   ul. Niepodległości 6, 09-450 Wyszogród
   Cel: na dofinansowanie otwarcia nowej świetlicy „Promyk Dnia” w Grodkowie, 5000,00 zł.

Zamknij

II i III kwartał 2009 roku

  • Parafia M.B. Ostrobramskiej 
   ul. Meissnera 20, 31-457 Kraków
   Cel: na dofinansowanie posiłków dla dzieci, 5000,00 zł.
  • Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie ul. Przybyszewskiego 111, 93-110 Łódź
   Cel: na dofinansowanie Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera, 1500,00 zł.
  • Stowarzyszenie Na Rzecz Ubogich Rodzin „Nadzieja”
   ul. Dalkoska 15/2, 62-200 Gniezno
   Cel: na dofinansowanie pobytu kolonijnego dzieci z ubogich rodzin, 5000,00 zł.
  • Fundacja Dziecięca Fantazja 
   ul. Kickiego 1, 04-373 Warszawa
   Cel: na dofinansowanie pobytu wakacyjnego ciężko chorych dzieci, 4000,00 zł.
  • Stowarzyszenie Na Rzecz Młodych Twórców 
   ul. Keplera 4H/3, 60-158 Poznań
   Cel: na dofinansowanie realizacji spektaklu z udziałem osób niepełnosprawnych, 10 000,00 zł.
  • Fundacja Edukacja Dla Przyszłości 
   ul. Staszica 15, 60-526 Poznań
   Cel: na dofinansowanie organizacji półkolonii letnich dla dzieci w wieku 6–17 lat, 3000,00 zł.
  • Fundacja Nie Tylko Myśl 
   ul. J. Conrada 6, 01-922 Warszawa
   Cel: na dofinansowanie letniego wypoczynku dla podopiecznych z domów dziecka, 4000,00 zł.
  • Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych
   Powrót z U w Lublinie 
   ul. Cholewianka 2, 24-120 Kazimierz Dolny
   Cel: na dofinansowanie kursu języka angielskiego dla dzieci i młodzieży uzależnionych od narkotyków i alkoholu, 4800,00 zł.
  • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Tęcza w Kutnie 
   ul. Karłowicza 1, 99-300 Kutno
   Cel: na dofinansowanie wypoczynku letniego dla podopiecznych placówki, 5000,00 zł.
  • Stowarzyszenie „Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia” 
   ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa
   Cel: na dofinansowanie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy i warsztaty szkoleniowe poświęcone wykorzystaniu wyników badań genetycznych w medycynie, 20 000,00 zł.
  • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich 
   ul. Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin
   Cel: na dofinansowanie „Słonecznego Zlotu” i balu charytatywnego, 50 000,00 zł.
  • Gmina Czarna 
   Cel: na usuwanie skutków powodzi, jaka nawiedziła Gminę Czarna w dniach 22–28.06.2009 – remont Publicznego Przedszkola w Czarnej, 50 000,00 zł.

Zamknij

I kwartał 2009 roku

  • Stowarzyszenie Na Rzecz Propagowania i Rozwoju Wiedzy o Zaburzeniach Pamięci i Chorobach Otępiennych „Cogito” 
   ul. 3 Maja 25/27, 70 – 215 Szczecin 
   Cel: na cele statutowe, 5000 zł.
  • Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Parkinsona 
  • ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
   Cel: na cele statutowe 8000 zł.
  • Fundacja Nadciśnienia Płucnego 
   Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa 
   Cel: na cele statutowe 20 000 zł.
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny Centrum Diagnostyki i leczenia Chorób Przenoszonych Drogą Płciową 
   ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa 
   Cel: na dofinansowanie zakupu testów Bioelisa 10 000 zł.
  • Fundacja "Patmos" 
   ul. Legionów 67, 81-404 Gdynia 
   Cel: na dofinansowanie rehabilitacji podopiecznych fundacji 20 000 zł.

Zamknij

IV kwartał 2008 roku

  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP 
   ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa 
   Cel: na dofinansowanie zakupu kardiomonitora, 10 000 zł.
  • SPZOZ 
   ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz 
   Cel: na dofinansowanie zakupu szyny do ćwiczeń biernych CKM Artromat, 15 000 zł.
  • Szpital Ogólny 
   ul. Warszawska 62, 98-100 Łask 
   Cel: na dofinansowanie zakupu monitora pacjenta typu 1000-f-my Ax Medi Tec, 8000 zł.
  • Szpital Powiatowy 
   ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie 
   Cel: na dofinansowanie zakupu zestawu stabilizatorów zewnętrznych, 10 000 zł.
  • Wojewódzki Szpital 
   ul. Monte Casino 18, 37-700 Przemyśl 
   Cel: na dofinansowanie zakupu komory niskotemperaturowej (chłodziarki mrożącej tkanki do temp. -80"C), 15 000 zł.
  • SPZOZ REPTY 
   ul. Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry 
   Cel: na dofinansowanie zakupu destylatora do apteki szpitalnej 5000 zł.
  • Lions Club PARTIA 
   ul. Zambrowska 50 61-051 Poznań 
   Cel: na dofinansowanie zakupu i montażu windy wewnętrznej – platformy schodowej do wózków inwalidzkich, 10 000 zł.
  • I Szpital Miejski im. dr. E. Sonnenberga 
   ul. Pieniny 30, 92-003 Łódź 
   Cel: na dofinansowanie zakupu stabilizatora zewnętrznego 7000 zł.
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M Kopernika 
   ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź 
   Cel: na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do sali opatrunkowej, 18 000 zł.
  • Szpital Wojewódzki 
   ul. Armii Krajowej 101, 43-300 Bielsko-Biała 
   Cel: na dofinansowanie zakupu komory laminarnej do wykonywania leków w warunkach jałowych dla apteki szpitalnej, 6039 zł.

Zamknij

I-III kwartał 2008 roku

  • Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 
   ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
  • Funadcja Aktywnej Rehabilitacji 
   ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa
  • Stowarzyszenie Na Rzecz Ubogich Rodzin „Nadzieja” 
   ul. Dalkoska 15/2, 62-200 Gniezno
  • Fundacja Akademia Walki z Rakiem, Fundacja Światło 
   ul. Gombrowicza 8c/1, 60-461 Poznań
  • Fundacja Zdrowia ESCO 
   ul. Wejherowska 3-9/6, 81-065 Gdynia
  • Caritas Diecezji Sandomierskiej 
   ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz
  • Dom Dziecka Moja Rodzina 
   Pawlikowice 1, 32-020 Wieliczka
  • Fundacja PALIUM 
   ul. Św. Anny 10/6a, 33-100 Tarnów
  • Opactwo Benedyktynów Tyniec 
   ul. Benedyktyńska 37, 30-398 Kraków-Tyniec
  • Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Choroba Huntingtona w Polsce 
   ul. Długa 18/7, 31-146 Kraków
  • Stowarzyszenie Debra Polska Kruchy Dotyk 
   ul. M.C. Skłodowskiej 127/2/29, 41-949 Piekary Śląskie
  • Stowarzyszenie Pielęgniarsko-Opiekuńcze „Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie” 
   ul. Szkolna 3, 42-262 Poczesna
  • Stowarzyszenie V.I.T.R.I.O.L. 
   ul. Keplera 4H/3, 60-158 Poznań
  • Fundacja Niepełnosprawnych SANUS 
   ul. Konstytucji 13 B, 14-100 Ostróda
  • Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska" 
   ul. Kusocińskiego 29a, 26-600 Radom
  • United States European Union Government Initiatives 
   ul. Żytnia 18a, 01-014 Warszawa
  • Fundacja "Patmos" 
   ul. Legionów 67, 81-404 Gdynia
  • Fundacja "Żyjmy Zdrowo" 
   ul. Wiertnicza 38, 02-952 Warszawa
  • Caritas Diecezji Ełckiej 
   ul. 3-go Maja 10, 19-300 Ełk
  • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
   ul. Górna 38, 55-120 Oborniki Śląskie
  • Internetowy Klub Bliźniaka 
   ul. Grochowska 56/76, 04-282 Warszawa
  • Stowarzyszenie „Wspólnymi Siłami” 
   ul. Skierdowska 2, 03-054 Warszawa
  • Fundacja „Pożywienie Darem Serca” 
   al. Jana Pawła II 36c, 00-141 Warszawa
  • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niesłyszącym „Auricor” 
   ul. 1 Maja 21/5, 45-068 Opole
  • Stowarzyszenie „Pomoc Socjalna” 
   ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera, Oddział Kardiologiczny 
   os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków
  • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Astmę i Choroby Płuc 
   ul. Piłsudskiego 76, 34-300 Żywiec
  • Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą 
   ul. Prof. Jana Rudnika 3b, 34-700 Rabka-Zdrój
  • ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim 
   ul. Karola Szymanowskiego 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
  • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci im. Jana Pawła II prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej 
   Jaszkotle 21, 55-080 Kąty Wrocławskie
  • Szpital im. Ludwika Rydygiera 
   ul. Markiefki 87, 40-211 Katowice
  • Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera 
   ul. Szkolna 8, 27-660 Koprzywnica
  • Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich 
   ul. 1 Maja 9, 41-100 Siemianowice Śląskie
  • ZOZ Szpital nr 2 
   ul. Chorzowska 36, 41-605 Świętochłowice
  • SPZOZ w Wieluniu 
   ul. Szpitalna 16, 98-300 Wieluń
  • Szpital Miejski w Tychach 
   ul. Cicha 27, 43-100 Tychy
  • ZOZ w Gnieźnie 
   ul. św. Jana 9, 62-200 Gniezno
  • SPSK Akademii Medycznej w Białymstoku 
   ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a, 05-276 Białystok
  • SPZOZ Szpital Nr 2 im. Dr Tadeusza Boczonia 
   ul. Bytomska 41, 41-400 Mysłowice
  • Fundacja Szpitala Zarządu Służby Zdrowia MSW 
   ul. Północna 42, 91-425 Łódź
  • SP Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 
   ul. Ziołowa 45-47, 40-635 Katowice
  • Szpital Chorób Płuc 
   ul. Gliwicka 20, 43-180 Orzesze
  • Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach 
   ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice
  • Stowarzyszenie Chirurgiczne ''Laparoskop" 
   ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom
  • SPZOZ Miejski Szpital Zespolony 
   ul. Mirowska 15, 42-200 Częstochowa
  • SPZOZ Szpital Rejonowy w Opocznie 
   ul. Partyzantów 30, 26-300 Opoczno
  • Szpital Specjalistyczny w Zabrzu, Katera i Klinika Chorób Wewnętrznych, Dermatologii I Alergologii SUM w Katowicach 
   ul. M. Curie Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
  • Fundacja Szpitala Wojewódzkiego w Tychach "AMICUS" 
   ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy
  • SPZOZ w Środzie Wielkopolskiej Szpital im. Dr J. Dietla 
   ul. Żwirki i Wigury 10, 63-000 Środa Wielkopolska
  • SPZOZ 
   ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko
  • Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku 
   ul. Kliniczna 1a, 80-402 Gdańsk
  • Szpital Śląski Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
   ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn
  • Caritas Archidiecezji Lubelskiej 
   ul. Wyszyńskiego 2, 20-105 Lublin
  • SPZOZ Szpital Powiatowy w Myszkowie 
   ul. Wolności 29, 42-300 Myszków
  • IV Szpitall Miejski im. Dr H. Jordana w Łodzi 
   ul. Przyrodnicza 7/9, 91-480 Łódź
  • SPZOZ w Kępnie 
   ul. Szpitalna 7, 63-600 Kępno
  • SPZOZ w Pajęcznie 
   ul. 1 Maja 13/15, 98-330 Pajęczno
  • SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Żaganiu 
   ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań
  • Szpital Powiatowy w Radomsku 
   ul. Prymasa Wyszyńskiego 14, 97-500 Radomsko
  • Szpital Powiatowy w Zawierciu 
   ul. Miodowa 14, 42-300 Zawiercie
  • Radomski Szpital Specjalistyczny 
   ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom
  • Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” 
   al. Wolności 46, 42-200 Częstochowa
  • Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Finansowej dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
   ul. Poznańska 125a, 63-300 Pleszew
  • SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach – Bystrej 
   ul. Żywiecka 19, 43-365 Wilkowice
  • ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim 
   ul. Limanowskiego 20/22, 63-400 Ostrów Wielkopolski
  • PZZOZ w Będzinie Oddział Anestezjologii 
   ul. Szpitalna 40, 41-250 Czeladż
  • Fundacja „Przyszłość Neurologii” 
   ul. Dwernickiego 8, 31-530 Kraków
  • Fundacja Aktywnej Rehabilitacji 
   ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa
  • SPZOZ w Krotoszynie 
   ul. Młyńska 2, 63-700 Krotoszyn
  • Szpital Powiatowy w Zawierciu 
   ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Curie w Zgierzu 
   ul. Parzęczewska 35, 91-500 Zgierz
  • Akademia Medyczna w Warszawie Katedra i Zakład Technologii Środków Leczniczych 
   ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa
  • Zielonogórskie Stowarzyszenie Kardiologiczne 
   ul. Zyty 26, 65-045 Zielona Góra
  • SPZOZ w Brzezinach 
   ul. M.C. Skłodowskiej 6, 95-060 Brzeziny
  • Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 
   ul. Batorego 15, 41-902 Bytom
  • SP ZOZ Bychawa 
   ul. Piłsudskiego 28, 23-100 Bychawa
  • SP ZOZ Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Maurycego Madurowicza 
   ul. Wileńska 37, 94-029 Łódź
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny 
   ul. Koszykowa 82A, 02-008 Warszawa
  • Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu 
   ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
  • Wyższa Szkła Teologiczno-Humanistyczna 
   ul. Jana Pawła II 39, 05-807 Podkowa Leśna
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej 
   ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź

Zamknij

Instytucje obdarowane w 2007 roku

  • Dom dla Osób Bezdomnychi Najuboższych w Stąporkowie „Monar-Markot” 
   ul. Niekłańska 12, 26-220 Stąporków
  • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
   ul. Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz
  • Szpital Miejski Murcki w Katowicach 
   ul. Sokołowskiego 2, 40-749 Katowice
  • Zespół Opieki Zdrowotnej w Pszczynie 
   ul. Korfantego 6, 43-200 Pszczyna
  • Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych Oddział w Krakowie 
   ul. Skawińska 8, Kraków
  • Stowarzyszenie „Wspólnymi Siłami” 
   ul. Skieradowska 2, 31-066 Warszawa
  • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niesłyszącym „AURICOR” 
   ul. 1 Maja 21, 45-068 Opole
  • Dom Dziecka „Moja Rodzina” 
   Pawlikowice 1, 32-020 Wieliczka
  • Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 
   ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
  • Towarzystwo Przyjaciół Dizeci 
   ul. Górna 38, 55-035 Oborniki
  • Fundacja „Światło” 
   ul. Gombowicza 8c/1, 60-461 Poznań
  • Towarzystwio Przyjaciół Chorych na Astmę 
   ul. Płocka 26 lok. 24, 01-148 Warszawa
  • Powiatowy Szpital Specjalistyczny 
   ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola
  • Amazonki Stowarzyszenie Warszawa-Centrum 
   ul. Roentgena 5, 00-989 Warszawa
  • Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej 
   ul. Szpitalna 22, 34-222 Sucha Beskidzka
  • Szpital Powiatowy w Limanowej 
   ul. J.Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
  • United States-European Union Goverment Initiatives 
   1925 K Street, Washington, DC
  • Zespół Opieki Zdrowotnej Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej 
   ul. Św. Jana 9, 62-215 Gniezno
  • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
   ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubiniec
  • Towarzysto Przyjaciół Dzieci 
   ul. Górna 38, 55-120 Oborniki Śląskie
  • Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia 
   ul. Hutnicza 20 B, 20-218 Lublin
  • Stowarzyszenie Na Rzecz Ubogich Rodzin „NADZIEJA” 
   ul. Dalkoska 15/2, 62-200 Gniezno
  • Caritas Diecezji Ełckiej 
   ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego 1, 19-300 Ełk
  •  Zakład Opiekuńczo Leczniczy dla Dzieci im. Jana Pawła II 
   Jaszkotle 21, 55-080 Kąty Wrocławskie
  • Polskie Zrzeszenie Ratowników Medycznych 
   ul. Targowa 24, 82-800 Kalisz
  • Zakład Patomorfologii Pracownia Cytologii Ginekologicznej Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp
   ul. Walczaka 42, 66-407 Gorzów Wilelkopolski
  • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „TĘCZA” w Kutnie 
   ul. Karłowicza 1, 99-300 Kutno
  • Stowarzyszenie Na Rzecz Młodych Twórców V.I.T.R.I.O.L. 
   ul.Keplera 4H/3, 60-158 Poznań
  • Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i z Innymi Schorzeniami 
   ul. Warszawska 99/42, 25-543 Kielce
  • Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Chorych na Astmę i Choroby Płóc 
   Aleja Wolności 2, 34-300 Żywiec
  • Fundacja Sue Ryder 
   ul. Bagatela 15, 00-585 Warszawa
  • Stowarzyszenie „WSPÓLNYMI SIŁAMI” Dom Matki z Dzieckiem 
   ul. Skierdowska 2, 03-054 Warszawa
  • Stowarzyszenie Na Rzecz Ubogich Rodzin „NADZIEJA” 
   ul. Dalkoska 15/2, 62-200 Gniezno
  • Wojewódzki Szpital Zespolony im. prof. dr.W. Orłowskiego Oddział Neurologii z Pododdzialem Udarowym 
   ul. PCK 1, 42-200 Częstochowa
  • POMOST 
   ul. Próchnika 7, 90-408 Łódź
  • Wielkopolskie Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy SP ZOZ 
   ul. Szmarzewskiego 62, 60-569 Poznań
  • Specjalisztyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy 
   ul. J. Fałata 2, Bystra Śląska
  • Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” 
   ul. Targowa 82, 43-360 Warszawa
  • Fundacja Spełnionych Marzeń 
   ul. Nowogrodzka 6A lok 22, 00-513 Warszawa
  • Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona i Ich Rodzin „Słonik” 
   ul. Dąbrowiskiego 17/21, ul. Bratysławska 6a 94-035 Łódź
  • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nasz Kącik” 
   ul. Wojska Polskiego 3, 26-202 Końskie
  • Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „BONA-FIDES” 
   ul. Taszarowo 9, 62-100 Wągrowiec
  • Stowarzyszenie Chorych na Wrodzone Skazy Krwotoczne 
   ul. Marceliańska 44, 60-354 Poznań
  • Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
   ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa
  • Centrum Samotnych Matek z Dziećmi Monar-Markot 
   ul. Skierdowska 2, 03-054 Warszawa
  • Szpital Powiatowy w Radomsku 
   ul. Prymasa Wyszyńskiego 14, 97-500 Radomsko
  • Fundacja Zdrowia ESCO 
   ul. Wejherowska 3-9/6, 81-065 Gdynia
  • Kongregacja Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Trzebnicy 
   ul. Ks. Dz. W. Bochenka 30, 55-100 Trzebnica
  • Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści 
   ul. Piłsudskiego 44, 05-200 Wołomin
  • SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej 
   ul. Żywiecka 19, 43-365 Wilkowice
  • Prowincjał Zakonu Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie 
   ul. Bytomska 22, 42-600 Tarnowskie Góry
  • SP Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie 
   ul. Wolności 29, 42-300 Myszków
  • Fundacja Aktywnej Rehabilitacji 
   ul. Inspektowa 1, 05-080 Warszawa
  • „DAJ SZANSĘ” Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych 
   ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
  • Fundacja Przyjaciół Dzieci ARIADNA 
   ul. Lakowa 1, Warszawa
  • Szpital Specjalistyczny w Zabrzu 
   ul. M.C.-Skłodowskiej 10, 04-244 Zabrze
  • Szpital Specjalistyczny w Chorzowie 
   ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów
  • Stowarzyszenie Wspólnie dla Innych 
   ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań
  • Internetowy Klub Bliźniaka 
   ul. Grochowska 56/76, 04-282 Warszawa
  • Fundacja Oli Leśniewskiej 
   ul. Warszawska 32a m 25, 05-500 Piaseczno
  • Izba Chorych Stowarzyszenie Monar 
   ul. Marywilska 44a 03-042 Warszawa
  • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
   ul. Wyspiańskiego 4, 75-900 Koszalin
  • Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci 
   Al. Powstańców Wielkopolskich 66/68, 70-111 Szczecin
  • Okręgowy Szpital Kolejowy S.P.Z.O.Z. 
   ul. Kruczkowskiego 21, 20-468 Lublin
  • Stowarzyszenie „U Siemachy” 
   ul. Długa 42, 31-146 Kraków
  • Komitet Organizacyjny Mistrzostw Europy w Tańcu na Wózkach 
   ul. Równoległa 22, 05-092 Łomianki
  • Ośrodek Dziennej Aktywności dla Dzieci Najmłodszych Niepełnosprawnych i Zagrożonych Niepełnosprawnością SILOE przy Stowarzyszeniu Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjny „Bartek” w Poznaniu 
   ul. Górna Wilda 99D, 61-563 Poznań
  • Świetlica dla dzieci ze środowisk patologicznych i zagrożonych „KOPCIUSZEKParafia Matki Bożej Ostrobramskiej 
   ul. Meissnera 20, 31-457 Kraków
  • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
   ul. Tetmajera 4, 34-480 Jabłonka
  • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” 
   ul. Chopina 12, 43-520 Chybie
  • Fundacja „Wspólna Inicjatywa” 
   ul. Koszykowa 30 lok.12, 00-533 Warszawa
  • Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie 
   ul. Przybyszewskiego 111, 93-110 Łódź
  • Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Downa Warsztat Terapii Zajęciowej „Przylesie” 
   os. Bolesława Śmiałego 106, 60-682 Poznań
  • Towarzystwo Aktywności Osób Niepełnosprawnych 
   ul. I Armii Wojska Polskiego 4, 23-400 Biłgoraj
  • Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”
   ul. Płocka 5A, 81-535 Gdynia
  • Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
   ul. Gryfińska 151, 70-806 Szczecin
  • Okręgowy Szpital Kolejowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
   ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice
  • Fundacja PATMOS 
   ul. Legionów 67, 81-225 Gdynia
  • Fundacja „Pożywienie-Darem Serca” 
   ul. Jana Pawła II 36c, 00-141 Warszawa
  • Stowarzyszenie „Pomoc Socjalna” 
   ul. Leszno 17, 01-199 Warszawa
  • Caritas Archidiecezji Lubelskiej 
   ul. Wyszyńskiego 2, 20-400 Lublin
  • Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot 
   ul. Wiosenna 61, 62-081 Baranowo Przeźmierowo

Zamknij

IV kwartał 2006 roku

  • Fundacja PATMOS
  • Stowarzyszenie Pomoc Socjalna
  • Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej Koniku”
  • Stowarzyszenie Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia
  • Hospicjum im. ks. Eugeniusza Dudkiewicza SAC
  • Stowarzyszenie „Wspólnymi Siłami"
  • Stowarzyszenie Amazonki Warszawa-Centrum
  • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Krakowie
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
  • British Embassy Warsaw
  • Fundacja Rozwoju Ftyzjopneumonologii Polskiej
  • Stowarzyszenie Ogólnopolska Sieć Osób Żyjących  z HIV/AIDS
  • SP. ZOZ Sanok
  • II Klinika Kardiologii S.P. Szpital Kliniczny nr 7
  • Stowarzyszenie na rzecz osób z chorobą Alzheimera
  • Zespół Opieki Zdrowotnej Oddział Dziecięcy w Kłobucku
  • The British Residence
  • Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie
  • Polskie Zrzeszenie Ratowników Medycznych
  • Polskie Stowarzyszenie ludzi cierpiących na Padaczkę
  • Polski Czerwony Krzyż
  • Stowarzyszenie Wspólnie dla Innych
  • Szpital Dziecięcy Św. Ludwika w Krakowie
  • Wojewódzki Szpital Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej w Sieradzu
  • Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
  • Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Downa Pracownia Terapii Zajęciowej „Przylesie"
  • Fundacja Uśmiech Dzieciom
  • Fundacja na Rzecz Medycyny Polskiej
  • Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich
  • Ośrodek Rehabilitacyjny dla Osób Wymagających Okresowej Pomocy ze Względów Społecznych i Medycznych w Konstancinie
  • Caritas Polska
  • Stowarzyszenie Pomocy Ludziom z Uszkodzoną Wątrobą
  • Stowarzyszenie Wolontariuszy na Rzecz Dzieci Mały Książe
  • Stowarzyszenie Amazonki
  • Fundacja Synapsis
  • Fr Wacław Pokrzywnicki  MIC
  • Parafialny Zespół Caritas w Słupcy
  • Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi „SPOZA"
  • Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS
  • Fundacja Psychoonkologii „Ogród Nadziei”
  • Zespół Szkół Specjalistycznych Nr 101 w Warszawie
  • Stowarzyszenie na Rzecz Ubogich Rodzin „NADZIEJA"
  • Świętokrzyskie Centrum Onkologii
  • Kopalnia Halemba

Zamknij