Nasze zobowiązania

Dążenie do neutralności w zakresie emisji dwutlenku węgla

Zmniejszenie naszego łącznego śladu węglowego o 25% do 2020 r. (w porównaniu z 2010 r.) oraz neutralizacja łańcucha dostaw pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r.

Status: zaplanowane do realizacji

Ślad węglowy w naszym łańcuchu wartości zwiększył się o 2%, co ma w dużej mierze związek z ciągłym wzrostem sprzedaży naszych inhalatorów zawierających gazy pędne. W 2015 r. odnotowaliśmy spadek bezpośredniej emisji dwutlenku węgla, który w ciągu ostatnich pięciu lat wyniósł łącznie 21%. Ujawnione przez nas dane dotyczące ochrony środowiska otrzymały ocenę 100% w rankingu CDP (Global Climate Change Report).

Zmniejszenie wpływu na zasoby wodne

Zmniejszenie wykorzystania zasobów wodnych  w całym łańcuchu wartości o 20% do 2020 r. (w porównaniu z 2010 r.).

Status: realizacja w toku

Z rocznym wyprzedzeniem zrealizowaliśmy wyznaczony na 2015 r. cel dotyczący oszczędzania zasobów wodnych, zmniejszając zużycie wody o 25% od 2010 r., co pozwoliło nam zaoszczędzić ponad 15 mln m3 wody, czyli więcej, niż wynosi nasze roczne zużycie. Wspólnie z organizacją The Energy and Resource Institute pracujemy nad opracowaniem inicjatyw dotyczących oszczędzania wody skierowanych do społeczności wiejskich w Indiach.

Zmniejszenie emisji odpadów

Zmniejszenie ilości odpadów operacyjnych o 50% do 2020 r. (w porównaniu z 2010 r.).

Status: realizacja w toku

W 2015 r., globalnie, GSK wyprodukowało o 15% mniej odpadów niż w roku poprzednim. Z ponad 60% naszych zakładów produkcyjnych i jednostek badawczo-rozwojowych żadne odpady nie trafiły na wysypiska.

Dowiedz się więcej