Nasza planeta

W globalnej strategii GSK ochrona środowiska naturalnego zajmuje kluczowe miejsce.

Zrównoważony rozwój traktujemy jako istotny aspekt odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa, przede wszystkim ze względu na prowadzoną działalność produkcyjną. Kontynuujemy wdrażanie systemów i procesów, które mają przyczynić się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne w Polsce oraz zmniejszenia zużycia jego zasobów.

Podobną konsekwencją charakteryzujemy się w realizacji podnoszenia świadomości ekologicznej pracowników poprzez zaangażowanie ich w projekty służące redukcji zużycia energii i wody, jak również minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów. 

Aby uzyskać więcej informacji kliknij tutaj