Polityki, Kodeksy i Standardy

Informacje dotyczące naszych kodeksów postępowania, polityk i inne informacje na temat sprawozdawczości.

Cztery wartości, które uważamy za najważniejsze – transparentność, szacunek do innych, uczciwość i koncentracja na potrzebach pacjentów – przyświecają nam we wszystkich działaniach. Od naszych pracowników, partnerów i dostawców wymagamy przestrzegania zasad etycznego postępowania i promowania tych wartości.

Globalna polityka

Program zapobiegania łapownictwu i korupcji (ABAC) powstał w reakcji firmy GSK na zagrożenia i ryzyka związane ze zjawiskami łapownictwa i korupcji. W ramach programu opracowano Podręcznik ABAC, który ma ułatwić podmiotom wewnętrznym i zewnętrznym zrozumienie ryzyka korupcji i określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób w aktywnym zwalczaniu korupcji.

Podręcznik Programu zapobiegania łapownictwu i korupcji (PDF)

  •  Zasady współpracy GSK z partnerami biznesowymi

Zasady są przekazywane wszystkim podmiotom (stronom trzecim), z którymi współpracuje GSK. Ich celem jest zapoznanie tych podmiotów z naszymi politykami, których przestrzegania wymagamy od nich jako naszych partnerów biznesowych.

Polityka współpracy ze stronami trzecimi (PDF)

Pełna lista naszych globalnych polityk znajduje się tutaj.