Na świecie

Save the Children

GSK nawiązało współpracę z organizacją Save the Children – celem tego partnerstwa jest uratowanie życia 1 mln dzieci w krajach rozwijających się poprzez zwiększenie ich dostępu do personelu medycznego, leków, szczepionek oraz żywności bogatej w wartości odżywcze. 

Obecnie partnerstwo funkcjonuje na terenie Demokratycznej Republiki Konga oraz w Kenii. Rolą GSK jest maksymalizacja wysiłków na rzecz wynajdywania leków ratujących życie dla niemowląt, co da szansę na uchronienie tysięcy dzieci przed śmiercią związaną z infekcjami w czasie pierwszych tygodni ich życia. Obie organizacje wspólnie będą pracować nad zwiększeniem poziomu zaszczepień wśród najbiedniejszych regionów, rozwijać badania nad tanią i bogatą w środki odżywcze żywnością oraz zwiększeniem nakładów na personel medyczny w najbiedniejszych częściach świata. Ambicją GSK jest zebranie 1 mln funtów rocznie na cele związane z funkcjonowaniem partnerstwa i dołożenie kolejnego 1 mln ze swojej strony. Firma zobowiązała się przekazać w ten sposób 15 mln funtów w czasie trwania całego programu.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem.


McLaren

We wrześniu 2011 r. firmy GSK i McLaren Group połączyły siły, by dzielić się wiedzą i doświadczeniem w celu poprawiania naszych wyników biznesowych i tworzenia dynamiczniejszej kultury biznesu. 

Współdziałanie dwóch spółek naukowo-badawczych na zasadzie wyjątkowego partnerstwa służy znajdowaniu możliwości łączenia zaawansowanych innowacji technicznych wprowadzanych przez firmę McLaren, zwłaszcza w Formule 1, z naszym potencjałem w zakresie wytwarzania produktów, działalności badawczo-rozwojowej i badaniami nad odżywianiem.

Partnerstwo to wykracza daleko poza tradycyjny model działalności charytatywnej i pozyskiwania funduszy przez spółki. Obejmuje wiele aspektów naszej działalności biznesowej, a w szczególności nasz potencjał badawczo-rozwojowy, dzięki któremu można uratować życie milionom osób.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem.