Informacje prasowe

Firma ViiV Healthcare przedstawiła obejmujące trzy lata dane dotyczące zmiany leczenia na produkt Dovato (dolutegrawir/lamiwudyna), które potwierdzają długoterminową i co najmniej równoważną skuteczność stosowania tego produktu, bez przypadków niepowodzenia wirusologicznego, w porównaniu z kontynuacją stosowania schematów co najmniej trójlekowych opartych na TAF

Dowiedz się więcej - Firma ViiV Healthcare przedstawiła obejmujące trzy lata dane dotyczące zmiany leczenia na produkt Dovato (dolutegrawir/lamiwudyna), które potwierdzają długoterminową i co najmniej równoważną skuteczność stosowania tego produktu, bez przypadków niepowodzenia wirusologicznego, w porównaniu z kontynuacją stosowania schematów co najmniej trójlekowych opartych na TAF Dowiedz się więcej

Pozytywna opinia Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) dla preparatu Nucala (mepolizumab) firmy GSK rekomendująca jego zatwierdzenie do stosowania w leczeniu trzech kolejnych chorób eozynofilowych

Dowiedz się więcej - Pozytywna opinia Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) dla preparatu Nucala (mepolizumab) firmy GSK rekomendująca jego zatwierdzenie do stosowania w leczeniu trzech kolejnych chorób eozynofilowych Dowiedz się więcej

Wyniki badania przeprowadzonego przez ViiV Healthcare pokazują, że długo działający schemat leczenia pacjentów z HIV w postaci kabotegrawiru i rylpiwiryny w iniekcjach domięśniowych* można z powodzeniem wdrażać w szerokim zakresie w praktykach medycznych w USA, nawet w okresie pandemii COVID-19

Dowiedz się więcej - Wyniki badania przeprowadzonego przez ViiV Healthcare pokazują, że długo działający schemat leczenia pacjentów z HIV w postaci kabotegrawiru i rylpiwiryny w iniekcjach domięśniowych* można z powodzeniem wdrażać w szerokim zakresie w praktykach medycznych w USA, nawet w okresie pandemii COVID-19 Dowiedz się więcej

GSK i iTeos Therapeutics informują o nawiązaniu współpracy w zakresie rozwoju i komercjalizacji EOS-448, przeciwciała monoklonalnego anty-TIGIT, którego opracowanie umożliwi badania nad nowymi opcjami skojarzonej terapii immunoonkologicznej kolejnej generacji

Dowiedz się więcej - GSK i iTeos Therapeutics informują o nawiązaniu współpracy w zakresie rozwoju i komercjalizacji EOS-448, przeciwciała monoklonalnego anty-TIGIT, którego opracowanie umożliwi badania nad nowymi opcjami skojarzonej terapii immunoonkologicznej kolejnej generacji Dowiedz się więcej