Informacje prasowe

Badanie kliniczne STAT preparatu Dovato

Dane uzyskane w okresie 24 tygodni w badaniu klinicznym STAT (Study in Test and Treat), prowadzonym w pojedynczej grupie, wskazują na możliwość stosowania preparatu Dovato w modelu szybkiej opieki medycznej „Test and Treat” u osób dorosłych zakażonych wirusem HIV-1, jak również umożliwiają ocenę skuteczności i bezpieczeństwa tego schematu leczenia1.

Dowiedz się więcej - Badanie kliniczne STAT preparatu Dovato Dowiedz się więcej

Wcześniejsze zakończenie globalnego badania dotyczącego profilaktyki zakażeń wirusem HIV

Wcześniejsze zakończenie globalnego badania dotyczącego profilaktyki zakażeń wirusem HIV w związku z wykazaniem większej skuteczności kabotegrawiru firmy ViiV Healthcare podawanego co dwa miesiące w iniekcjach o przedłużonym działaniu w porównaniu z codzienną doustną terapią PrEP.

Dowiedz się więcej - Wcześniejsze zakończenie globalnego badania dotyczącego profilaktyki zakażeń wirusem HIV Dowiedz się więcej