Informacje prasowe

Badanie kliniczne STAT preparatu Dovato

Dane uzyskane w okresie 24 tygodni w badaniu klinicznym STAT (Study in Test and Treat), prowadzonym w pojedynczej grupie, wskazują na możliwość stosowania preparatu Dovato w modelu szybkiej opieki medycznej „Test and Treat” u osób dorosłych zakażonych wirusem HIV-1, jak również umożliwiają ocenę skuteczności i bezpieczeństwa tego schematu leczenia1.

Dowiedz się więcej - Badanie kliniczne STAT preparatu Dovato Dowiedz się więcej