Informacje o ochronie danych

Spółki GSK, które znajdują się na terenie krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (ang. European Economic Area, EEA) i Szwajcarii, są administratorami danych osobowych. W razie potrzeby, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych reprezentowanym przez Doradcę ds. Ochrony Danych Osobowych w danym kraju (Country Privacy Advisor, CPA). Lista adresów e-mail znajduje się pod linkiem: https://www.gsk.com/en-gb/contact-us/privacy-contact-information/

W przypadku, jeśli chciałbyś uzyskać dodatkowe informacje na temat swoich indywidualnych praw wynikających z przepisów o ochronie danych, prosimy w pierwszej kolejności zapoznać się z oświadczeniem dotyczącym gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Odpowiednie dane kontaktowe można znaleźć w dziale Polityka Prywatności

PL/PR/0020/18

Poland

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
GSK Commercial Sp. z o.o.
GSK Services Sp. z o.o.

Contact details

Email: PL.CPA@gsk.com