Strony edukacyjne dla konsumentów

GSK realizuje i angażuje się w liczne programy edukacyjne, mające na celu podnoszenie poziomu świadomości zdrowotnej Polaków i promowanie aktywnej postawy w dbaniu o zdrowie.

Strony edukacyjne dla kosnsumentów: