Informacja o dostępności szczepionki 6w1 – Infanrix hexa

Infanrix hexa, proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, to szczepionka przeciwko błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (komponenta acelularna) (Pa), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inaktywowana) (IPV) i przeciwko Haemophilus influenzae typ b (Hib) skoniugowana (adsorbowana).1

Zapewniamy Państwa o pełnej dostępności szczepionki sześciowalentnej – Infanrix hexa na rynku polskim, umożliwiającej zarówno inicjowanie nowych schematów szczepień, jak i kontynuację już rozpoczętego cyklu szczepienia.

1. Charakterystyka produktu leczniczego DTPa-IPV-Hib-WZWB firmy GSK, dostępna pod adresem pl.gsk.com [dostęp: kwiecień 2017]

PL/PR/0048/16a kwiecień 2017