Współpraca partnerska

Partnerstwa to siła napędowa naszych innowacji.

W GSK zatrudniamy wybitnych naukowców, ale wiemy, że specjaliści spoza naszej firmy także mogą być źródłem wielu wspaniałych pomysłów.

Dlatego właśnie współpraca z innymi przedsiębiorstwami, organizacjami i środowiskami akademickimi jest istotną częścią naszej strategii biznesowej. Zależy nam na współpracy z partnerami, która pozwoli stworzyć kolejną generację innowacyjnych leków, szczepionek i produktów ochrony zdrowia.

W czerwcu 2019 r. ogłosiliśmy rozpoczęcie pięcioletniej współpracy z Uniwersytetem Kalifornijskim, której przedmiotem było stworzenie nowoczesnego laboratorium technologii CRISPR w postaci Laboratorium Badań Genomowych (LGR). Nowa placówka ma specjalizować się w immunologii, onkologii i neurologii, a także prowadzić badania nad tym, w jaki sposób mutacje genów wywołują choroby oraz opracowywać nowe technologie przy użyciu CRISPR – najpotężniejszego narzędzia genomiki funkcjonalnej, aby przyspieszyć proces odkrywania nowych leków. Działająca w ramach GSK grupa zajmująca się sztuczną inteligencją i uczeniem maszyn zostanie zaangażowana w przygotowanie koniecznej infrastruktury obliczeniowej umożliwiającej analizę danych. LGR ma zamiar zautomatyzować istniejące procesy wykorzystujące CRISPR, aby uzyskać efekt skali w prowadzonych pracach. Ostatecznym celem jest lepsze zrozumienie genetyki oraz odkrywanie nowych celów, a także tworzenie technologii nowej generacji, które w przyszłości staną się standardem w przemyśle farmaceutycznym.

W 2018 r. nawiązaliśmy wyłączną współpracę z 23andMe - wiodącą na świecie spółką zajmującą się genetyką konsumencką i badaniami. Dzięki współpracy łączymy naszą wiedzę naukową i medyczną z dużymi zasobami genetycznymi firmy 23andMe, a także jej wyjątkowymi możliwościami w zakresie przetwarzania danych, aby zwiększyć prawdopodobieństwo powodzenia naszych działań badawczo-rozwojowych.

Nasi inni strategiczni partnerzy to m.in.: Altius Institute, pionier w zakresie nowych technologii i strategii badania kontroli genów; UK Biobank, który generuje zanonimizowane dane dotyczące sekwencji genowych 500 000 ochotników, konsorcjum Open Targets, które wspiera tworzenie wyszukiwarki typu open access, pozwalającej na wyszukiwanie, ocenę i integrację danych biologicznych i genetycznych dotyczących chorób.

Partnerstwa to także siła napędowa naszych innowacji w obszarze szczepionek. Jesteśmy zaangażowani w około 150 projektów współpracy naukowej z podmiotami zewnętrznymi dotyczących szczepionek, a większość naszych kandydatów na szczepionki to preparaty opracowywane na zasadzie współpracy. Nasze partnerskie relacje i technologie wspierają także m.in. nasze prace dotyczące gruźlicy i bakterii z rodzaju Shigella. Poprzez ich prowadzenie dopełniamy naszego zobowiązania do opracowania szczepionek przeciwko chorobom, które dotykają kraje rozwijające się. Współpraca na tym polu pozwala naszym naukowcom zajmującym się szczepionkami uczyć się od wiodących specjalistów oraz być na bieżąco z nowymi technologiami i osiągnięciami naukowymi.

Więcej informacji o partnerstwach znajduje się na stronie www.gsk.com.

* Informacje dostępne na stronie gsk.com w języku angielskim.