Udostępnianie wyników badań

Firma GSK publikuje listę wszystkich badań klinicznych leków i szczepionek na stronie www.gsk-clinicalstudyregister.com, niezależnie od tego czy zakończyły się one wynikiem pozytywnym czy negatywnym. Clinical Study Register, czyli Rejestr Badań Klinicznych, który został uruchomiony w 2004 roku, jest źródłem informacji dla badaczy, lekarzy i innych osób na temat badań klinicznych sponsorowanych przez firmę GSK. 

Podjęliśmy zobowiązanie do prezentowania wyników badań klinicznych, w których oceniano nasze leki lub szczepionki, niezależnie od tego, czy ich wyniki są korzystne czy niekorzystne dla naszych produktów.