Nasze podejście do badań i rozwoju

Wykorzystujemy potencjał płynący z połączenia nauki, technologii i kultury.

Nasze nowe podejście do badań i rozwoju ma na celu stworzenie kolejnej generacji leków, które według nas będą najbardziej wartościowe dla pacjentów.

Nasza strategia w obszarze produktów farmaceutycznych, wprowadzona w lipcu 2018 r. przez dr. Hala Barrona, głównego dyrektora medycznego i prezesa ds. R&D, koncentruje się na zdobyczach nauki w zakresie układu odpornościowego i genetyki człowieka oraz na wykorzystaniu zaawansowanych technologii. Opiera się ona na połączeniu nauki, technologii i kultury (ang. Science x Technology x Culture).

To nowe podejście pozwoli zwiększyć tempo naszej działalności badawczo-rozwojowej oraz przyspieszy wprowadzanie na rynek przełomowych leków. Będziemy mogli priorytetowo traktować cząsteczki, które mają większe szanse na to, by stać się nowymi lekami i dzięki temu, poprawić jakość życia pacjentów.

Kwintesencją naszych działań rozwojowych jest wykorzystanie efektu połączenia nauki, technologii i kultury. Jesteśmy przekonani, że prawidłowe połączenie tych trzech elementów pozwoli nam zapewnić najlepsze terapie szerszemu gronu pacjentów, szybciej niż ma to miejsce obecnie

Dr Hal Barron, główny dyrektor ds. naukowych oraz prezes ds. badań i rozwoju

Nauka x Technologia x Kultura

Nauka

Technologia

Kultura

Działalność badawczo-rozwojowa jest obarczona sporym ryzykiem - mniej niż 10% badanych cząsteczek staje się lekiem.

Inwestycje w szeroką gamę zaawansowanych technologii są kluczowe dla naszego nowego podejścia R&D.

Kulturę GSK definiują konkretne wartości i oczekiwania, które leżą u podstaw wszystkiego, co robimy.

Wiemy również, że leki z walidacją genetyczną odnoszą sukces prawie dwa razy częściej niż bez tej walidacji. Koncentrujemy się na nauce związanej z immunologią i genetyką człowieka, priorytetowo traktując cząsteczki o największym potencjale.

Rozwijamy nasz potencjał w zakresie sztucznej inteligencji i uczenia się maszynowego, aby lepiej interpretować i rozumieć genetykę człowieka oraz dane genomowe. Inwestujemy również w genomikę funkcjonalną, stosując techniki modyfikacji genów, takie jak technologia CRISPR, aby łatwiej odkrywać i potwierdzać potencjalne cele. Inwestycje te uzupełniają nasze mocne strony i potwierdzają wiodącą pozycję w obszarach terapii komórkowej i genowej, które stale rozwijamy.

Aby wprowadzić nasze wartości i oczekiwania w działalność badawczo-rozwojową, koncentrujemy się na pięciu kluczowych filarach kultury: podążanie za nauką, inteligentne podejmowanie ryzyka, odpowiedzialny proces decyzyjny, koncentracja i wybitni pracownicy. Pomyślne osadzenie tych pięciu filarów pomoże nam dostarczyć naszym pacjentom kolejną generację przełomowych leków.

W obszarze szczepionek nasze wysiłki koncentrują się na odkrywaniu i opracowywaniu szczepionek profilaktycznych oraz leczniczych, które chronią m.in. przed chorobami zakaźnymi. Niedawno wprowadziliśmy na rynek przełomową szczepionkę przeciw półpaścowi oraz pierwszą szczepionkę przeciwko zakażeniom wywoływanym przez Neisseria meningitidis grupy B. Staramy się równoważyć prace nad nowymi projektami z aktywnym zarządzaniem portfelem zarejestrowanych już szczepionek. Wszystkie te działania mają na celu zapewnić ochronę większej liczbie osób, stosować nasze produkty w coraz szerszej gamie wskazań oraz dostarczać je do nowych części świata.

Opracowaliśmy szczepionki przeciwko 21 z 31 chorób, którym można obecnie zapobiegać poprzez sczepienia, bo chcemy chronić pacjentów na każdym etapie życia. Rozwijamy nasze technologie uzupełniające, opracowywane w celu zwiększenia odpowiedzi immunologicznej na szczepienia. Jest to szczególnie ważne u pacjentów, którzy słabo reagują na szczepienia, np. osoby o upośledzonej odporności oraz osoby starsze.

Stały rozwój technologii w połączeniu z lepszym rozumieniem nauki i ludzkiego ciała oznacza, że możemy tworzyć nowe, przełomowe rozwiązania w obszarze ochrony zdrowia. GSK niezmiennie przesuwa granice obecnej wiedzy o szczepionkach, co obejmuje choćby opracowanie rekombinowanych szczepionek opartych na DNA oraz wprowadzenie różnych systemów uzupełniających – a wszystko po to, by dostarczać pacjentom jak najlepsze szczepionki.